SIMULATIETECHNIEKEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar Toegepaste informatica
Theorie [A] 12.5
Toepassingen [B] 12.5
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Doceertaal Nederlands
Titularis Irina MALFAIT
Referentie EGTOIN03K00230
 
Trefwoorden
Simulatietechnieken

Doelstellingen
Een simulatiemodel kunnen ontwerpen en een bijhorend simulatieprogramma kunnen schrijven.
De verschillende "computersimulaties" leren begrijpen. Computersimulatie is vaak een nuttig hulpmiddel bij het ontdekken van oplossingen voor praktische problemen. Problemen uit de praktijk zijn vaak te ingewikkeld om met een mathematisch model te beschrijven en het vervolgens analytisch op te lossen. In dergelijke gevallen is computersimulatie de enige mogelijke aanpak.

Leerinhoud
  • Computersimulaties en kansproblemen.
  • Gebruik van randomgeneratoren in de computersimulatie.
  • Computersimulaties en problemen uit de realiteit.
  • Computersimulaties en kansverdelingen om het stochastische karakter van een systeem te beschrijven.
  • Computersimulatie om het betrouwbaarheidsprobleem op te lossen.
  • Computersimulaties en problemen met wachttijden.
  • Kennismaking met het simulatiepakket "ithink".


Begincompetenties
Programmeerkennis in C++ of in Visual Basic.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Eigen cursus.
Programmeertaal C++ of Visual Basic.

Studiekosten
Kosten van cursus: € 2,00

Studiebegeleiding
De student kan steeds problemen bespreken tijdens de oefeningen of buiten de les, hetzij persoonlijk of via e-mail.

Onderwijsvormen
Hoorcollege aangevuld met oefeningen

Evaluatievorm
Mondeling examen.
Demonstratie van, commentaar bij en test van de gemaakte programma's

OP-leden