VISUAL BASIC
 
Wordt gegeven in 3de jaar Toegepaste informatica
Theorie [A] 12.5
Toepassingen [B] 12.5
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Doceertaal Nederlands
Titularis Karine SAMYN
Referentie EGTOIN03K00224
 
Trefwoorden
Visual Basic.NET, webapplicaties

Doelstellingen
Het ontwikkelen van database gestuurde ASP.NET webapplicaties gebruik makend van de ontwikkelomgeving Visual Studio.Net en de programmeertaal Visual Basic.Net.

Leerinhoud
 • HTML
  Kort overzicht van HTML : editeertags, hyperlinks, images, forms, frames, cascading stylesheets
 • Client-site Scripting
  • DOM(Document Object Model)
  • Valideren van formulieren
 • Creatie van ASP.NET Web pagina's
  • IIS
  • HTML server controls
  • ASP Webcontrols
  • Validatie van gebruikersinput
  • Code Behind
  • Statusbeheer
 • Werken met databanken
  • Gebruik makend van data binding
  • ADO.NET
 • Web Services


Begincompetenties
Er wordt voortgebouwd op de kennis opgedaan in het opleidingsonderdeel Databanken in het tweede jaar en Programmeren in PC omgeving in het tweede jaar

Eindcompetenties


Leermaterialen
- Slides : beschikbaar op blackboard
- Handboek : Visual Basic.NET for Experienced Programmers; ISBN : 0-13-046131-8
- Sofware : Visual Studio.NET

Studiekosten
- Het leerboek werd reeds aangekocht in het 2de jaar
- Visual Studio.Net kan gedownload worden van SignPost

Studiebegeleiding
De studenten worden begeleid bij de uitvoering van de oefeningen en het project

Onderwijsvormen
Via klassikaal contactonderwijs wordt er uitleg gegeven. De oefeningen worden op de computer gemaakt in Visual Studio.Net. Daarnaast dient er in groep een project te worden gemaakt.

Evaluatievorm
Schriftelijk examen (open boek) en project-oefening.

OP-leden