HTML - JAVA
 
Wordt gegeven in 3de jaar Toegepaste informatica
Theorie [A] 12.5
Toepassingen [B] 12.5
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Doceertaal Nederlands
Titularis Sonia VANDERMEERSCH
Referentie EGTOIN03K00223
 
Trefwoorden
HTML - Java

Doelstellingen
Eerste, doch grondige, kennismaking met Java, visueel programmeren, programmeren voor internet.

Leerinhoud
  • Basistaalelementen
  • Arrays-strings- klassen.
  • Grafische applicaties.
  • Applets en HTML.
  • Files en verdere datastructuren.
  • Connecties met databanken


Begincompetenties
Vertrouwd zijn met OO-programmatie.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Cursus samengesteld door de lectoren.

Studiekosten
Kostprijs van de kopies.

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoorcolleges met praktische oefeningen.

Evaluatievorm
Schriftelijk examen met zowel theoretische vragen als oefeningen. Bovendien moeten de studenten (onder voorbehoud) aan het eind van de cursus een project-oefening maken en voor het examen afgeven. Op het examen krijgt elke student een individuele vraag over zijn ingediend project.

OP-leden