SMALLTALK
 
Wordt gegeven in 3de jaar Toegepaste informatica
Theorie [A] 12.5
Toepassingen [B] 12.5
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Doceertaal Nederlands
Titularis Irina MALFAIT
Referentie EGTOIN03K00222
 
Trefwoorden
Smalltalk

Doelstellingen
Zoals bij gesproken talen is de beste manier om een OOP taal te leren er zich laten in onderdompelen. De beste manier om een OOP taal te leren is verplicht worden om steeds objecten en methodes te gebruiken. Smalltalk is daarvoor de ideale taal omdat alles in Smalltalk object en methode is en de regels eenvoudig zijn.
De cursus start met het aanleren van simpele instructies om te komen tot het samen uitwerken van een project.
Bij de lessen wordt gebruik gemaakt van Objectstudio als ontwikkelingsomgeving

Leerinhoud
- herhaling van OOP principes
- Basiselementen van Smalltalk
- Klassen en objecten in Smalltalk
- Instantie- en klassemethodes in Smalltalk
- Instantie- en klassevariabelen in Smalltalk
- Inheritance en delegation in Smalltalk
- Polymorphisme in Smalltalk
- Dictionary in Smalltalk
- Interface in Smalltalk

Begincompetenties
Kennis hebben van de basisprincipes van OOP

Eindcompetenties


Leermaterialen
Eigen cursus

Studiekosten
Eigen cursus ongeveer € 2,00

Studiebegeleiding
De student kan steeds problemen bespreken tijdens de oefeningen of buiten de les, hetzij persoonlijk of via e-mail.

Onderwijsvormen
Hoorcollege aangevuld met oefeningen

Evaluatievorm
Schriftelijk examen bestaande uit praktische oefeningen

OP-leden