C++
 
Wordt gegeven in 3de jaar Toegepaste informatica
Theorie [A] 12.5
Toepassingen [B] 12.5
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Doceertaal Nederlands
Titularis Johan VAN SCHOOR
Referentie EGTOIN03K00221
 
Trefwoorden
C++

Doelstellingen
Enerzijds de basiskennis en fundamenten van C++ verder uitdiepen en anderzijds ingaan op echt realistische problemen, programming-in-the-large en geavanceerde programmeertechnieken.

Leerinhoud
We leren op een meer elegante/ verfijnde wijze problemen in C++ uit te werken (manipulators, applicators, iterators, functors, enz. komen aan bod). We verbreden onze kennis in C++ door een accentverschuiving in de aanpak van problemen. We leren creatiever omspringen met complexere datastructuren en baseren ons daarbij op de standaard template library (STL, integraal onderdeel van de C++ definitie). We bestuderen intens de interactie (event-driven) met systeemcomponenten (win95/winNt) aan de hand van Windows API.
We starten met een korte praktische initiatie in STL en vervolgen onmiddellijk met programmatie onder win32 en werken met de GUI. Verder maken we gebruik van resources (bitmaps, menu's, sneltoetsen, dialoogvensters en al de common controls). We geven onze programma's dan meer inhoud met een grondige studie van STL.
Verdere onderwerpen die afhankelijk van de resterende tijd aan bod kunnen komen zijn: RTTI, objectversioning en implementatie van persistentie in C++. Multithreading en thread-safe object-oriented applications. MDI., DLL., COM., OLE.,CORBA

Begincompetenties
Met vrucht geslaagd zijn voor het opleidingsonderdeel C++ in het tweede jaar.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Begeleidende nota's C++, een prototype++, J. Van Schoor.
The C++ Programming Language, Third Edition, Bjarne Stroustrup, Addison Wesley, 1997.
Handleidingen en online help C++ compilers.

Studiekosten
Facultatief een boek over window's programmatie.

Studiebegeleiding
Tijdens de oefeningsessies kunnen er problemen behandeld worden.

Onderwijsvormen
Hoorcollege aangevuld met oefeningen.

Evaluatievorm
Zowel theoretisch (fundamenten van C++) als concreet praktische kennis zal ondervraagd worden.
Het examen is schriftelijk inclusief een vraag over een projectopgave.

OP-leden