COBOL
 
Wordt gegeven in 3de jaar Toegepaste informatica
Theorie [A] 12.5
Toepassingen [B] 12.5
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Doceertaal Nederlands
Titularis Margot DE DONDER
Referentie EGTOIN03K00220
 
Trefwoorden
Cobol

Doelstellingen
COBOL is een programmeertaal die haast uitsluitend gebruikt wordt op mainfraimes. Daarom wordt het gebruik van COBOL in de mainframe-wereld bestudeerd. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de nieuwe COBOL-standaard.
 • Grondige kennis van de Cobol-85
 • Kennis van Cobol-2000
 • COBOL in de mainframe-omgeving: embedded SQL, CICS, gedistribueerde toepassingen


Leerinhoud
 • Aanvullingen Cobol-85
 • COBOL-2000
 • Embedded SQL
 • CICS
 • OO Cobol


Begincompetenties
Behoorlijke kennis van de COBOL85-standaard.

Eindcompetenties


Leermaterialen
 • Eigen nota's
 • Vakliteratuur: COBOL voor gestructureerd en objecgeöriënteerd programmeren door Gary Brown (Academic Service)
 • Cobol-2000 Standaard (http://people.ne.mediaone.net/doncobol/index.html)
 • Handleiding van de gebruikte tools


Studiekosten
 • Eigen nota's + opgaven en oplossingen van de oefeningen ongeveer € 2,50.
 • Opzoekingen op het internet???


Studiebegeleiding
De studenten moeten de lessen en oefeningen bijwonen zoals omschreven in de departementale aanvullingen op de Algemene Onderwijsregeling. Er wordt tijd voorzien om te helpen bij individuele problemen. Bij gewettigde afwezigheden kan beroep gedaan worden op de lector voor bijscholing buiten de contacturen.
Monitoraat.

Onderwijsvormen
 • Uiteenzettingen en demo's
 • Zelfstudie van bepaalde onderwerpen
 • Uitwerken van oefeningen
 • Opdrachten (programma's) om de geziene leerstof thuis in te oefenen.


Evaluatievorm
 • Bij de permanente evaluatie wordt de inhoud, de kennis en de voorstelling van zelf gemaakte oefeningen en/of het zelfstudierapport geëvalueerd
 • Schriftelijk examen = korte oefeningen over de geziene leerstof


OP-leden