BEHEER EN ORGANISATIE VAN COMPUTERCENTRA
 
Wordt gegeven in 3de jaar Toegepaste informatica
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Wim DE BRUYN
Referentie EGTOIN03A02241
 
Trefwoorden
Nederlands

Doelstellingen
De cursus heeft als doel toekomstige informatici vertrouwd te maken met een aantal aspecten inzake organisatie en beheer van afdelingen voor systeem-ontwikkeling en systeem-exploitatie. Hierbij is het niet de bedoeling hen te vormen tot toekomstige EDP-managers maar eerder hen de nodige basiskennis bij te brengen die hen moet toelaten zich vlugger te integreren in bedrijfsinformatica-afdelingen, informatica-projecten en andere bedrijfsafdelingen.

Leerinhoud
 • Algemeenheden inzake informatiesystemen, bedrijfssystemen, soorten informatiesystemen
 • Organisatiestructuren van IT-afdelingen en hun functie in de totale bedrijfsorganisatie
 • Structuur van supportafdelingen. Service Level Agreement
 • Aankoop en selectie methodes voor hardwaremateriaal, basissoftware en softwarepakketten met aandacht voor de juridische implicaties.
 • IT-beheersprocessen.
 • Gegevensbeheer: vormen van gegevensverwerking, centrale en decentrale systemen, gedistribueerde systemen, client/server- en resource-sharing systemen, gedistribueerde databases-systemen, database management systemen, database- en data-administratie.
 • Beveiliging van informatiesystemen: procedurele en fysische controlemiddelen.
  Risico-analyse.
 • Projectmanagement: project-organisatie en project-besturing met verschillende technieken, planningstechnieken, begroten van een project, aanmaak van project- en produkt-documentatie. "Good practices".
 • Software en hardware audits. Kwaliteitsmanagement.
 • E-business : organisatie, wetgeving, start-up.
 • Gebruik maken van Onderhandelings- en presentatietechnieken.
 • Bedrijfsbezoek en/of uiteenzetting door gastspreker uit de bedrijfswereld.


Begincompetenties
Basiskennis bedrijfsorganisatie en ervaring met een totale uitwerking (analyse en programmeren) van een informaticaproject. Interesse in management en organisatie.

Eindcompetenties


Leermaterialen
ISBN 90 395 1477 1 Academic Service : Microsoft Project 2000 Step by Step, Carl. S. Chatfield, PMP, Thimoty D. Johnson, MCP
Eigen nota's en oefeningen:
Wim De Bruyn, ICT-management, blackboard.hogent.be.

Studiekosten
Geschat : 70 €

Studiebegeleiding
Op aanvraag bij de lector

Onderwijsvormen
Hoorcolleges aangevuld met oefeningen en case-studies.
Uitwerken van een groter project in kleine groepen.

Evaluatievorm
Permanente evaluatie, kleine case: 20 %
Uitwerken van een groter project: 30 %
Schriftelijk Examen op het einde van het 1ste semester 50 %

OP-leden