TALENSEMINARIES
 
Wordt gegeven in 3de jaar Toegepaste informatica
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Patricia HORTON
Referentie EGTOIN03A02240
 
Trefwoorden
Arbeidsmarkt(F/E), sollicitatieprocedure(F/E), zakelijke correspondentie(F/E), meetings(E), presentaties(E)

Doelstellingen
Mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden vereist in de bedrijfswereld, bijbrengen (F/E).

Leerinhoud
  • nieuwe woordenschat i.v.m. bedrijfsleven en sollicitatie procedure wordt aangebracht door middel van teksten en van authentieke documenten ( F/E)
  • aanbrengen va theoretische principes (bvb. In verband met de zakelijke brief, vergadertechnieken , enz.) + hun toepassing in bedrijfsgerichte situaties (F/E)


Begincompetenties
Minstens de kennis herhaald en/of bijgebracht in de eerste twee jaren van de opleiding Toegepaste Informatica

Eindcompetenties


Leermaterialen
Cursus opgesteld door de lectoren (F/E).
Eigen documentatie (presentaties E).

Studiekosten
F: ongeveer € 3
E: ongeveer € 2

Studiebegeleiding
Monitoraat op vraag van de studenten

Onderwijsvormen
Actieve methode : voortdurende wisselwerking tussen lector en studenten, en studenten onderling

Evaluatievorm
Schrifelijk examen op het einde van het eerste semester (50 %) + mondelinge oefeningen tijdens de lessen van het eerste semester (50 %)

OP-leden