FINANCIňLE INFORMATIESYSTEMEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar Toegepaste informatica
Theorie [A] 12.5
Toepassingen [B] 12.5
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Crescentia BONNE
Referentie EGTOIN03A02239
 
Trefwoorden
Financiële informatiesystemen

Doelstellingen
Het vak moet de studenten inzicht geven in de totaliteit van informatie, dat een bedrijf te verwerken krijgt.
Meer bepaald naar de informatica toe, leren begrijpen welke afdelingen kosten maken, simulaties hiervan maken en streven naar de best mogelijke oplossing voor het desbetreffende bedrijf.

Leerinhoud
1.        Boekhouding op computer.
2.        Verwerking van de boekhouding door een programma geschreven door de NBB.
3.        Fiscale verwerking door de computer.
4.        Aanmaken van een gepast werkblad.
5.        Varia.

Begincompetenties
Het vak is een voortzetting van de cursus gegeven in het tweede jaar.

Eindcompetenties


Leermaterialen
De cursus van het eerste jaar boekhouden wordt in dit vak gebruikt als handleiding.


Studiekosten
De aanschaf van eventuele disketten.

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Gezien de praktische kant van het vak wordt er vooral gewerkt met de computer en is een individuele begeleiding van de student noodzakelijk.

Evaluatievorm
De studenten worden tijdens het jaar mondeling geëvalueerd. Op het einde van het academiejaar wordt een examen afgenomen, gedeeltelijk mondeling, gedeeltelijk schriftelijk.

OP-leden