NEDERLANDS
 
Wordt gegeven in 3de jaar Toegepaste informatica
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Marleen FRANCQ
Referentie EGTOIN03A02238
 
Trefwoorden
Nederlands

Doelstellingen
De student is op het einde van zijn opleiding in staat om in alle communicatiesituaties die zich in het bedrijfsleven voordoen functioneel op te treden.


Leerinhoud
- enkele spelling- en taalregels (beknopt )
- inzicht in communicatiestrategieën
- vergadertechnieken en notuleren
- onderhandelen
- rapporteren
- sollicitatiebrief en -gesprek
- het verkoopgesprek
- presentatietechnieken


Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
De studenten beschikken over een syllabus samengesteld door verschillende lesgevers: +/- € 10

Studiekosten
syllabus: +/- € 10

Studiebegeleiding
monitoraat

Onderwijsvormen
Actieve methode: voortdurende wisselwerking tussen lector en studenten en tussen studenten onderling, rollenspel

Evaluatievorm
Schriftelijke taken worden door de studenten in de klas of thuis gemaakt, door de lector verbeterd en gequoteerd ( feedback in de klas)
Voortdurende evaluatie van mondelinge prestatie in de lessen


OP-leden