STAGES
 
Wordt gegeven in 3de jaar Toegepaste informatica
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 275.0
Studietijd [D] 500
Studiepunten [E] 20
Doceertaal Nederlands
Titularis Margot DE DONDER
Referentie EGTOIN03A02237
 
Trefwoorden
Stages

Doelstellingen
De studenten in een reële bedrijfsomgeving een relatief omvangrijk project laten uitwerken, zowel de analysefase als de programmeerfase komen hierbij aan bod.


Leerinhoud
De stage is niet alleen een grote integratieoefening in verband met diverse cursussen (ook niet-informaticavakken), maar voorziet de studenten ook van een beduidende bedrijfservaring.


Begincompetenties
Goede kennis van systeemanalyse + de kennis van meerdere programmeertalen en -omgevingen.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Cursussen + bedrijfsdocumentatie


Studiekosten
Reiskosten naar het bedrijf

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
De studenten worden fulltime ingeschakeld in een bedrijf en volgen het bedrijfsritme.

Evaluatievorm
Mondelinge en schriftelijke rapportering gedurende de stage.
De stage wordt afgesloten met een mondelinge verdediging waarop de stagementor van het bedrijf, de stageleider van de school, één of meerdere andere promotoren van de opleiding en eventueel studenten van het 2°jaar en/of ouders aanwezig zijn.
De studenten moeten eveneens een schriftelijk eindrapport afleveren.


OP-leden