SYSTEEMANALYSE
 
Wordt gegeven in 3de jaar Toegepaste informatica
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 25.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 150
Studiepunten [E] 6
Doceertaal Nederlands
Titularis Dirk THEUNS
Referentie EGTOIN03A02235
 
Trefwoorden
Systeemanalyse, methode, techniek, beslissingstabellen, toestandsdiagrammen.

Doelstellingen
Kennen
- Overzicht van methoden en technieken
- Raamwerk probleemsituatie versus methode/ techniek

Inzien
- Verband tussen soort probleemsituatie en gebruikte methode/ techniek
- Verband tussen model en geïmplementeerd systeem.

Vaardigheden
- Opstellen van beslissings- en toestandsmodellen
- Analyse, ontwerp en implementatie van informatiseringprojecten van beperkte omvang zelfstandig kunnen afhandelen.

Attitudes
- Zelfstandigheid, contactbereidheid, zin voor samenwerking, accuratesse (afspraken, rapporten)

Leerinhoud
- Systeemontwikkeling-strategieën
- Verband probleemsituatie - methode
- Aanvullende technieken : beslissingstabellen, toestandsdiagrammen,….
- Leidraad voor het opstellen van een stagedossier

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Eigen cursusnota's
Beschikbaar op Blackboard.

Studiekosten
Enkel kopies van Blackboard-documenten.

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
  • theorie: hoorcolleges met voorbeelden.
  • Oefeningen: de studenten werken een opgegeven project uit. De projectgroep bestaat uit een 4-tal studenten die zelfstandig een projectdossier opstellen over de analyse, het ontwerp en de implementatie (bij voorkeur) in een Access/VisualBasic- programmeeromgeving.
    Als begeleiding worden regelmatig "progress-meetings" gehouden.


Evaluatievorm
- schriftelijk examen open boek. (50%)
- permanente evaluatie van het project. De implementatie wordt gedemonstreerd (50%).

OP-leden