4 GL + GEGEVENSBANKEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar Toegepaste informatica
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 25.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Doceertaal Nederlands
Titularis Jean-Jacques DE CLERCQ
Referentie EGTOIN03A02234
 
Trefwoorden
4 GL + gegevensbanken

Doelstellingen
Leren werken met 4GL producten, gebruikmakend van een repository en een data-driven macrotaal. Het principe van de event-driven gebeurtenissen die de triggers zullen afvuren en de inhoud van de triggers zelf is in de cursus wel de moeilijkste te zetten stap na 2 schooljaren proceduraal te hebben geprogrammeerd.
Deze cursus moet de verworvenheden van het tweede jaar, zoals analyse, programmeerlogica, coderen, databasetechnieken e.d. integreren tot 1 geheel. Tevens moet een brug worden geslagen tussen analyse en programmatie doordat men tot implementatie komt van kleine projecten.

Leerinhoud
EVENT-DRIVEN 4GL (Oracle-8i & Oracle Forms 6i): Form/ Window/ Block/ Fields, Screen Painter, attributes and properties boxes, triggers, PL/SQL language, menus.

DB Administrator functions: schemas, security, locking mechanisms, performance, sync & async replication, backup/restore, Web publishing.

WEB 4GL(iPORTAL & Oracle 9i): de iportal is een verbeterde versie van de vroegere WEBDB, de theorie is heel beperkt, de oefeningen daarentegen zulllen complexer zijn.

PRAKTISCH GEDEELTE: Oefeningen op Oracle Forms 6i, WEBDB iPortal, Crystal Reports 7.

Begincompetenties
Goede kennis van SQL en database.
Kennis van Java ontwikkeling is een pluspunt.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Eigen cursus (exemplaar beschikbaar in campusbibliotheek).
VAKLITERATUUR:
Oracle-8, 20 manuals (3000 p.,Oracle publishing).
Oracle Unleashed (1400 p., SAMS, 0-672-30872-x).
Oracle PL/SQL programming (550 p., 0-07-882174-2).
Crystal Reports (700 p.), Oracle DBA (680 p., 0-07-881182-1).
Web Development with Oracle iPortal (590 blz., PRENTICE HALL, 0-13-060037-7)

Studiekosten
De totale kost van de fotokopieën komt op ongeveer € 20, gerekend aan de door het departement voorgeschreven standaardprijs van € 0,025 per theorieblad en € 0,030 per oefenblad.

Studiebegeleiding
Bij het praktisch gedeelte maakt de student verplichte oefeningen waarbij periodisch zijn vooruitgang wordt gecontroleerd.

Onderwijsvormen
Hoorcollege met Powerpoint presentaties via Barcodata videoprojectie.
Oefeningen worden bewaakt en opgevolgd met Net-op-school.
Gebruik van Blackboard voor opdrachten en Powerpoint presentaties.
De theorie gaat voor zover mogelijk hand in hand met de oefeningen.

Evaluatievorm
Het theoretisch examen slaat op 1 enkel semester. Hoofdzakelijk wordt er gevraagd om kleine programmadelen in de vorm van triggers te schrijven in PL-SQL of Java.
De oefeningen worden gaandeweg geëvalueerd.

OP-leden