DATACOMMUNICATIE EN NETWERKEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar Toegepaste informatica
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 25.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Doceertaal Nederlands
Titularis Wim DE BRUYN
Referentie EGTOIN03A02233
 
Trefwoorden
Datacommunicatie en Netwerken

Doelstellingen
Een uitgebreide theoretische basis vormen van de problematieken in verband met netwerken en internetten: protocollen (algemeen), protocollen (voorbeelden): RS232, ARP, IP, TCP; en toepassingen.
Beveiliging van netwerken.
Verschillen tussen lokale en wide area netwerken.
Praktische kennis vergaren via uit te werken projecten en het "labo" netwerken.

Leerinhoud
Doelstelling van netwerken
Fysische aspecten van (inter-)netwerken
Koppeling van netwerken
Kennismaking met het gelaagde netwerkmodel
Beschrijving van elke laag afzonderlijk.
Uitgebreide uiteenzetting van het TCP/IP - model
Bijzondere toepassingen zoals DNS en beveiliging van netwerken

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Computernetwerken en Internetten, Douglas Coumer
(Academic Service)
MCSE Cursusboek Networking Essentials
The Linux Network Administrators' Guide, Olaf Kirch

Studiekosten
Richtprijs voor de cursus: € 50

Studiebegeleiding
De studenten worden begeleid bij de uitvoering van hun project.

Onderwijsvormen
Naast de theoretische uiteenzettingen bestaan de lessen uit projecten welke dienen uitgewerkt en eventueel voorgesteld te worden in het labo.
Deze projecten dienen tevens te worden vergezeld van een verslag.
Tevens worden bepaalde items verklaard "on the Hand" tijdens de labosessies


Evaluatievorm
Schriftelijk examen voor de theorie
Mondelinge evaluatie van het project


OP-leden