FINANCIEEL EN OPERATIONEEL MANAGEMENT
 
Wordt gegeven in 2de jaar Toegepaste informatica
2de jaar Toegepaste informatica
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Anja DOBBELAERE
Referentie EGTOIN02K00002
 
Trefwoorden


Doelstellingen
Bedrijven staan voor een nieuwe uitdaging, en wel in zodanige mate dat ERP-toepassingen steeds meer in gebruik komen. SAP/R/3, BAAN, PEOPLE SOFT, en ORACLE bieden nu al de mogelijkheid tot integratie van funkties op het gebied van ondermeer financiele administratie, boekhouding, Hrm , fysieke distributie, voorraadbeleid en marketing. Effektief en efficient gebruik van ERP-software is echter niet mogelijk zonder een passende netwerkinfrastruktuur binnen de onderneming. Het is dan ook onze taak de student(e) inzicht te geven in de veranderingen van de diverse bedrijfsprocessen, terminologie, inhoud en technologie van de nieuwe standaard.

Leerinhoud
  1. Business engineering en ondernemingsoptimalisatie
  2. Bedrijfsblauwdruk
  3. Configuratie en opstelling
  4. Logistiek
  5. Organisatie en personeelsbeheer
  6. Kosten/baten-analyse
  7. Architectuur van R/3
  8. Beheer en onderhoud van het systeem
  9. Projektmagement
  10. Varia


Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Handboek SAPR/3 business print

Studiekosten


Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
De les gebeurt via een aktief leraar-leerlingengesprek.

Evaluatievorm
1ste zittijd 100%
2de zittijd 100%

OP-leden