COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN ENGELS
 
Wordt gegeven in 2de jaar Toegepaste informatica
2de jaar Toegepaste informatica
Theorie [A] 10.0
Toepassingen [B] 15.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Marleen FRANCQ
Referentie EGTOIN02A00203
 
Trefwoorden
Inoefenen grammatica, verdere uitbreiding woordenschat, uitbreiding mondelinge en schriftelijke vaardigheden

Doelstellingen
De vier vaardigheden (lees, luister, spreek - en schrijfvaardigheid) worden verder ingeoefend, maar de klemtoon wordt, nog meer dan in het eerste jaar, gelegd op communicatievaardigheden voor praktische en zakelijke doeleinden.
De studenten leren daarbij de juiste zinsbouw, nieuwe zinswendingen en een meer gevarieerde woordenschat (vakterminologie) hanteren.

Leerinhoud
Recente optiegerichte en actuele teksten met oefeningen
Video (actuele Engelstalige opnames en oefeningen)
Het uitdiepen van enkele grammatica-onderdelen + occasionele oefeningen
Korte zakelijke berichten en e-mail
Telefoneren

Begincompetenties
Leerstof 1TIN

Eindcompetenties


Leermaterialen
De cursus bestaat uit volgende onderdelen:
  1. English (handboek 1TIN)
  2. syllabus met elk jaar opnieuw aangepaste actuele teksten aangevuld met oefeningenStudiekosten
Syllabus ± € 6

Studiebegeleiding
Monitoraat

Onderwijsvormen
Actieve methode: voortdurende wisselwerking tussen lector en studenten en tussen studenten onderling.
  • Opdrachten buiten contacturen, o.a. huislectuur met het oog op een mondelinge presentatie of schriftelijke synthese en klassikale discussie.
  • Begeleide zelfstudie: grammatica en vakoverschrijdende projecten


Evaluatievorm
Permanent toetsen van kennis + schriftelijk examen
Examen: toetsen van kennis van woordenschat en grammatica door o.a. invuloefeningen, vertaaloefeningen en inhoudsvragen over de geziene en eventueel ongeziene teksten

OP-leden