COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN FRANS
 
Wordt gegeven in 2de jaar Toegepaste informatica
2de jaar Toegepaste informatica
Theorie [A] 10.0
Toepassingen [B] 15.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Colette VAN CUYCK
Referentie EGTOIN02A00202
 
Trefwoorden
Communicatie, vakjargon

Doelstellingen
  • Begrijpen, samenvatten ( mondeling en schriftelijk ) en kritisch benaderen van optiegerichte en meer algemene teksten. De persoonlijke inbreng van de studenten is wel belangrijker dan in het eerste jaar .
  • Communicatie staat centraal : er wordt van de studenten verwacht dat ze nastreven zich op een correcte manier uit te drukken , en hun mening te verwoorden .
  • Verder uitdiepen van de grammatica aan de hand van zelfstudie : in de klas worden er nog enkel oefeningen gemaakt .


Leerinhoud
  • occasionele grammatica indien nodig
  • teksten en artikels met aangepaste oefeningen : luisteroef. ,spellingsoef.,woordenschatoef., discussie, rollenspel , …

Bronnen: artikels uit kranten en tijdschriften (LE VIF / Tendances / Bizz), het Internet.

Begincompetenties
Eerste jaar toegepaste informatica

Eindcompetenties


Leermaterialen
Cursus opgesteld door lectoren

Studiekosten
Ongeveer € 3

Studiebegeleiding
Monitoraat op vraag van de student

Onderwijsvormen
Actieve methode : voortdurende wisselwerking tussen lector en studenten, en studenten onderling.

Evaluatievorm
Schriftelijk examen ( 100 % )

OP-leden