TOEGEPASTE WISKUNDE
 
Wordt gegeven in 2de jaar Toegepaste informatica
2de jaar Toegepaste informatica
Theorie [A] 30.0
Toepassingen [B] 20.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 175
Studiepunten [E] 7
Doceertaal Nederlands
Titularis Lieven SMITS
Referentie EGTOIN02A00201
 
Trefwoorden
Toegepaste wiskunde

Doelstellingen
 • Opstellen en leren toepassen van numerieke methoden voor wiskundige problemen waarvoor geen exacte oplossing beschikbaar is, of waarvoor deze moeilijk te bepalen is
 • Het oordeelkundig leren gebruiken van een computeralgebrasysteem
 • Toepassingen bestuderen van analyse en lineaire algebra via Maple-omgeving
 • Zelfstandig leren verwerven van nieuwe wiskundige kennis en technieken
 • Een basis verwerven voor verdere studie en implementatie in Developement & Support Projecten
 • Leren functioneren en werken in groep
 • Onderzoeken van statistisch materiaal, via schatten en toetsen, maken van inferenties (conclusies)


Leerinhoud
Numerieke Methoden
 • Fouten; voortplanting van fouten
 • Oplossen van stelsels van lineaire vergelijkingen
 • Beginselen van de differentierekening
 • Interpolatiemethoden
 • Oplossen van niet-lineaire vergelijkingen
 • Numerieke differentiatie
 • Numerieke integratie

Discrete Wiskunde II
 • Toepassingen van modulorekenen
 • Grafen

Inferentiële Statistiek
 • Kansvariabelen
 • Discrete en continue kansverdelingen
 • Statistische modelbouw
 • Schattingsproblemen
 • Hypothesetoetsen
 • Forecasting


Begincompetenties
Leerstof wiksunde eerste jaar Tin

Eindcompetenties


Leermaterialen
Cursus van de lector of Alice TI CD_ROM – Blackboard - lesmateriaal

Studiekosten
Kosten kopies cursus en, of Alice-TI CD: (dan normaal gekocht in het 1e jaar)

Studiebegeleiding
Op initiatief van de student of de lector

Onderwijsvormen
Onderwijsleergesprek; oefeningen; werkcollege; opzoekwerk; zelfstudie; groepspresentatie

Evaluatievorm
EERSTE ZITTIJD
1ste semester: Schriftelijk + Taken: 50%
2de semester: Schriftelijk + Taken: 50%
TWEEDE ZITTIJD
Schriftelijk examen 100%

OP-leden