BEDRIJFSMANAGEMENT
 
Wordt gegeven in 2de jaar Toegepaste informatica
2de jaar Toegepaste informatica
Theorie [A] 20.0
Toepassingen [B] 17.5
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Doceertaal Nederlands
Titularis Octaaf VERHEYDEN
Referentie EGTOIN02A00200
 
Trefwoorden


Doelstellingen
Een onderneming staat bij het vaststellen van het bedrijfsbeeld dat ze wil gaan voeren doorgaans voor een aantal keuzemogelijkheden. Om de keuze zo optimaal mogelijk te laten gebeuren, moet de onderneming beschikken over een aantal werkinstrumentendie binnen deze gebruikt worden. Aan de hand van de organisatiestruktuur worden de diverse afdelingen binnen de onderneming met hun werkinstrumenten besproken, zodat de student(e) een inzicht verwerft in deze, en dit zowel intern als extern.

Leerinhoud
 1. De nieuwe ondernemer
 2. Vorm, bestaan en bestuur van de onderneming
 3. Boekhouding en financiering
 4. Personeel
 5. Automatisatie
 6. Zaken doen
 7. Belastingen
 8. Milieu en aanverwante
 9. Verzekeringen en aanverwante steunmaatregelen
 10. Import, export en transport
 11. Leiding geven en motiveren
 12. Overdracht van de onderneming


Begincompetenties
De cursus management en bedrijfseconomie van het eerste jaar.

Eindcompetenties


Leermaterialen
De ondernemer 200X Praktisch jaarboek voor de ondernemer en zijn adviseur

Studiekosten


Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Onderwijsgesprek-doceren samen met begeleide zelfstudie

Evaluatievorm
1ste semester 50%
2de semester 50%
Tweede zittijd 100%

OP-leden