RAD
 
Wordt gegeven in 2de jaar Toegepaste informatica
2de jaar Toegepaste informatica
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 12.5
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Doceertaal Nederlands
Titularis Karine SAMYN
Referentie EGTOIN02A00199
 
Trefwoorden
Visual Basic.NET, ASP.NET, webapplicaties

Doelstellingen
Het ontwikkelen van database gestuurde ASP.NET webapplicaties gebruik makend van de ontwikkelomgeving Visual Studio.Net en de programmeertaal Visual Basic.Net.

Leerinhoud
-        Overzicht van het .Net Framework
-        Overzicht van de .NET IDE (Ontwikkelomgeving)
-        Programmeren in Visual Basic.Net
  • Data Types, Arrays
  • Controlestructuren, Procedures

-        Object georienteerd programmeren in Visual Basic.Net
  • Inkapseling, Overerving, Polymorfisme

-        Debugging en Foutafhandeling
-        ASP.NET
  • IIS
  • Creatie van ASP.NET Web pagina’s gebruik makend van HTML server controls en webcontrols
  • Validatie van gebruikersinput
  • Code Behind
  • Statusbeheer

-        Werken met databanken
  • Gebruik makend van data binding
  • ADO.NET


Begincompetenties
Er wordt voortgebouwd op de kennis opgedaan in het opleidingsonderdeel Internettechnologie in het eerste jaar en Databanken in het tweede jaar.

Eindcompetenties


Leermaterialen
-        Slides : beschikbaar op blackboard.
-        Handboek : Visual Basic.NET for Experienced Programmers; ISBN : 0-13-046131-8
-        Sofware : Visual Studio.NET

Studiekosten
-        Het leerboek ( € 54).
-        Visual Studio.Net kan gedownload worden van SignPost

Studiebegeleiding
De student kan zich met eventuele problemen over het opleidingsonderdeel aanmelden bij de vaktitularis.

Onderwijsvormen
Via klassikaal contactonderwijs wordt er uitleg gegeven. Oefeningen worden op de computer gemaakt in Visual Studio.Net

Evaluatievorm
50% permanente evaluatie : Tijdens de les worden een aantal gequoteerde oefeningen opgegeven. De student geeft periodisch een demo van zijn oefening en legt bijhorende code uit.

50% schriftelijk examen, open boek.

OP-leden