BESTURINGSSYSTEMEN EN NETWERKEN
 
Wordt gegeven in 2de jaar Toegepaste informatica
2de jaar Toegepaste informatica
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 25.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Doceertaal Nederlands
Titularis Bert VAN VRECKEM
Referentie EGTOIN02A00198
 
Trefwoorden
Besturingssystemen, netwerken

Doelstellingen
Algemenen theoretische begrippen i.v.m. operating systemen en netwerken aanleren.
Via een multi-user netwerk operating systeem de praktische werking bestuderen en oefenen.
Parate kennis verwerven omtrent een operating systeem en de netwerkaspecten hiervan.

Leerinhoud
Theoretische en praktische studie van Linux: Soorten besturingssystemen, Procesbeheer, Filesysteem, Beveiliging van files, Toegangsrechten, Scheduling, Commando's, Script-files, De awk-taal en de Netwerkfaciliteiten.
Theoretische studie van netwerken: Datatransmissie, Transmissie van pakketten, Protocollen, Internetwerken, TCP/IP, Toepassingen binnen Linux.

Begincompetenties
Basiskennis computer soft- en hardware

Eindcompetenties


Leermaterialen
Eigen cursus,
ComputerNetwerken en Internetten (Douglas E. Comer, Academic Service, ISBN 9039505861), nota’s
Suggesties: Linux in een netwerk (Sander Van Vugt, Academic Service, ISBN 9039515093), Linux System Administration (Marcel Gagné , Addison Wesley

Studiekosten
Ongeveer € 50 (Boeken, Cursus)

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
De leerinhoud wordt op twee, duidelijk te onderscheiden vormen aangeleerd:
- Een hoorcollege voor wat betreft de theoretische studie van netwerken. Deze studie dient vooraf te gaan aan het praktisch gedeelte.
- Een praktisch labo voor de studie van linux en netwerkconcepten.


Evaluatievorm
Schriftelijk examen

OP-leden