OPERATIONEEL ONDERZOEK
 
Wordt gegeven in 2de jaar Toegepaste informatica
2de jaar Toegepaste informatica
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Doceertaal Nederlands
Titularis Bert VAN VRECKEM
Referentie EGTOIN02A00197
 
Trefwoorden


Doelstellingen
 • Kunnen toepassen van de modelbouwcyclus
 • Kunnen toepassen van een aantal basistechnieken uit het operationeel onderzoek
 • Een basis verwerven voor verdere studie en implementatie in Developement & Support Projecten


Leerinhoud
Lineaire Programmering
 • Grafische methode
 • Simplexmethode
 • Gevoeligheidsanalyse
 • Geheeltallige programmering
  Beslissingsproblemen; speltheorie
  Voorraad- en materiaalbeheer
  Transportproblemen
 • Klassiek transportprobleem
 • Verschepingsprobleem
 • Toewijzingsprobleem
  Wachtsystemen
 • Elementen van een wachtrij
 • Aankomst- en verwerkingsprocessen
 • Studie van een aantal wachtsystemen
  Netwerkplanning
 • CPM/PERT


Begincompetenties
Leerstof Wiskunde van het eerste jaar TI

Eindcompetenties


Leermaterialen
Alice TI CD-ROM, Blackboard

Studiekosten
Alice-TI CD: € 25 (normaal al aangekocht in het eerste jaar)

Studiebegeleiding
Op initiatief van de student of de lector

Onderwijsvormen
Onderwijs-leergesprek; oefeningen; werkcollege; opzoekingswerk; zelfstudie; groepspresentatie; 'case-studies'

Evaluatievorm
20% taken
...% permanente evaluatie
80% schriftelijk examen
... % mondeling examen

OP-leden