ANALYSE EN ONTWERP
 
Wordt gegeven in 2de jaar Toegepaste informatica
2de jaar Toegepaste informatica
Theorie [A] 37.5
Toepassingen [B] 25.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 150
Studiepunten [E] 6
Doceertaal Nederlands
Titularis Eric MEERSMAN
Referentie EGTOIN02A00195
 
Trefwoorden
Analyse, ontwerp, UML, CASE-tool, user interface, ontwerppatronen

Doelstellingen
Kennen
-        Basisbegrippen systeemontwikkeling
-        De UML-modelleertaal
-        Basisregels voor goede user interfaces
Vaardigheden
-        Modelleren van duidelijk afgelijnde toepassingen
-        Toepassen van een ontwerppatroon op een probleem
-        Ontwerpen van een testscenario
-        Ontwerpen van user-interfaces
-        Gebruik maken van een CASE-tool
-        Voorbereiden en geven van presentaties
Attitudes
-        Nauwkeurigheid, kritische zin, creativiteit, kunnen zoeken

Leerinhoud
  • De informatievoorziening in zijn diverse verschijningsvormen
  • Basisprincipes systeemontwikkeling
  • Aanvullingen UML-notatie (t.o.v. 1e jaar)
  • Gebruik van een CASE-tool
  • Ontwerp-patronen
  • Oplossen van standaard ontwerpproblemen zowel front-end als back-end
  • Software-architecturen
  • ontwerpen user interfaces


Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Handboek :
Craig Larman, Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design, Prentice-Hall, 1997
Dit boek wordt verder gebruikt in TIN3.
Aanbevolen literatuur: Gamma Design Patterns : Elements of reusable Object-Oriented Software, Addison Wesley (referentiewerk).

Studiekosten
Handboek (verder gebruikt in het 3e jaar) ± € 50.

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoorcolleges aangevuld met op cases gebaseerde, geleide oefeningen, waarbij de diverse technieken op eenvoudige voorbeelden worden toegepast.

Evaluatievorm
Schriftelijk examen.

OP-leden