FRONT-END PROGRAMMEREN
 
Wordt gegeven in 2de jaar Toegepaste informatica
2de jaar Toegepaste informatica
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 12.5
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Doceertaal Nederlands
Titularis Irina MALFAIT
Referentie EGTOIN02A00194
 
Trefwoorden
Java, object-oriëntatie, programmeren, programmeertaal

Doelstellingen
Uitbreiding van de grondige kennismaking met de object georiënteerde programmeertaal Java.
Kunnen werken met de standaard datastructuren (java utilities package) en collections.
Bestanden kunnen lezen, schrijven en wijzigen (streams).
Een databank kunnen aanspreken via JDBC.
Programma's kunnen schrijven die gebruik maken van multithreading.
Kunnen werken met images, animatie en audio (multimedia).
Onder voorbehoud (wachten op versie 1.5) kunnen werken met templates (generiek programmeren).
Kennismaken met de geavanceerde swing-componenten.
Kennismaken met Javabeans.

Leerinhoud
 1. Java utilities package en bitmanipulaties.
 2. Collections.
 3. Multithreading.
 4. Files en streams.
 5. Connectie met een databank via JDBC.
 6. Multimedia: images, animatie en audio.
 7. Geavanceerde Swing-componenten.
 8. Javabeans.
 9. Templates (onder voorbehoud).
 10. Netwerking (onder voorbehoud).
 11. JSP (onder voorbehoud).


Begincompetenties
Vervolg op het opleidingsonderdeel programmeren eerste jaar.

Eindcompetenties


Leermaterialen
JAVA How To Program – vijfde editie
Deitel & Deitel
ISBN = 0-13-120236-7
Prentice Hall

Nederlandstalige slides, die een samenvatting van de leerstof vormen.

Studiekosten
Boek eerste jaar + nieuwe slides.

Studiebegeleiding
Monitoraat

Onderwijsvormen
Hoorcollege met oefeningen die klassikaal ontleed en uitgewerkt worden.
Tijdens de oefeningensessies op computer kunnen de studenten op eigen tempo een reeks oefeningen, die aansluiten bij de geziene leerstof, maken. De lector geeft hierbij persoonlijke raadgevingen.
De student moet zijn programma's kunnen presenteren.

Evaluatievorm
Schriftelijk examen en met open boek.

OP-leden