TOEGEPASTE WISKUNDE
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Toegepaste informatica
1ste jaar Toegepaste informatica
Theorie [A] 50.0
Toepassingen [B] 25.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 225
Studiepunten [E] 9
Doceertaal Nederlands
Titularis Lieven SMITS
Referentie EGTOIN01A00231
 
Trefwoorden
Toegepaste wiskunde

Doelstellingen
 • Het ontwikkelen van analytisch en synthetisch denkvermogen
 • Het ontwikkelen van concentratie- en doorzettingsvermogen; stiptheid
 • Het ontwikkelen van kritische zin en logisch denkvermogen
 • Probleemoplossend leren denken; het aankweken van zelfvertrouwen in deze
 • Nastreven van wiskundige precisie
 • Correct taalgebruik; aanleren van een elementair technisch Engels vocabularium
 • Aanwakkeren van creativiteit
 • Opzoekwerk leren verrichten; zelfstandig leren werken
 • Zelfstandig leerstof kunnen verwerken aan de hand van het beschikbare zelfstudiepakket
 • Leren werken en functioneren in groepsverband
 • Het verwerven van de nodige basiskennis (begrippen, technieken en methoden) uit de discrete wiskunde, de analyse, de beschrijvende statistiek en de kansrekening. Het oordeelkundig leren gebruiken van moderne computersoftware hierbij.


Leerinhoud
Computeralgebra met Maple
Toegepaste Statistiek
 • Beschrijvende Statistiek
 • Combinatoriek
 • Inleiding tot de kansrekening

Lineaire Algebra I
 • Matrices
 • Determinanten
 • Stelsels

Discrete Wiskunde I
 • Algebra Van Boole
 • Logica

Analyse
 • Functieonderzoek van reële functies; toepassingen
 • Differentialen; toepassingen
 • Principe van de differentiaalvergelijkingen
 • De formule van Taylor en Maclaurin
 • Primitieven
 • Logaritmische en exponentiële functies
 • Bepaalde integralen; toepassingen
 • Rijen en reeksen
 • Functies van meerdere veranderlijken


Begincompetenties
 • Rekenen met breuken, machten, wortels en logaritmen.
 • Gebruik van een wetenschappelijk rekentoestel, eerste- en tweedegraadsvergelijkingen en -functies.
 • Hoeken, goniometrische getallen en -functies, grondformules van de goniometrie.


Eindcompetenties


Leermaterialen
Cursus van de lector of Alice TI CD_ROM - Maple CD - Blackboard - lesmateriaal

Studiekosten
Kosten kopies cursus en, of Alice-TI CD (€ 30).

Studiebegeleiding
Op initiatief van de student of de lector.

Onderwijsvormen
Onderwijsleergesprek; oefeningen; werkcollege; opzoekwerk; begeleide zelfstudie (AIM-toetsen); individuele- en groepspresentatie

Evaluatievorm
EERSTE ZITTIJD
1ste semester: Schriftelijk examen + Taken: 50%
2de semester: Schriftelijk examen + Taken: 50%
TWEEDE ZITTIJD
Schriftelijk examen: 100%

OP-leden