DEVELOPMENT & SUPPORT - PROJECTEN
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Toegepaste informatica
1ste jaar Toegepaste informatica
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 25.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 200
Studiepunten [E] 8
Doceertaal Nederlands
Titularis Heidi ROOBROUCK
Referentie EGTOIN01A00230
 
Trefwoorden
Informatica-project, programma-onderhoud, programma-ontwikkeling

Doelstellingen
  • In teamverband leren samenwerken
  • Vakoverschrijdend een project uitwerken
  • Zelfstandig leren opzoeken, verwerken en studeren
  • Verworven kennis toepassen
  • Leren communiceren en presenteren


Leerinhoud
Met een groepje studenten wordt één of meerdere projecten uitgewerkt. Bovendien moet ook het taalkundig luik aan bod komen en wel zo dat op het eind elke student een project in de 3 aangeboden talen heeft uitgewerkt.

Begincompetenties
De geziene leerstof.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Gebruikte cursussen en handboeken van de betrokken opleidingsonderdelen.
Boeken en tijdschriften uit de bibliotheek.
Vakliteratuur te vinden op het Internet.

Studiekosten
Geen

Studiebegeleiding
Geen

Onderwijsvormen
Coaching per groep - regelmatig, op voorhand geplande progressmeetings met de diverse lectoren.

Evaluatievorm
  • De eindbeoordeling houdt niet alleen rekening met het eindproduct, maar ook met de individuele inbreng, de presentatie, de houding tijdens het verloop van de projectwerking en de vorderingen gemaakt door de individuele student.
  • Indien de student geen overzetting naar 2e zittijd bekomt, kan de student op de feedback een bijkomende taak vragen aan de lector. De presentatie en uitwerking ervan gebeurt tijdens de 2e zittijd op een vooraf afgesproken tijdstip.
  • De aanwezigheid van de studenten bij de afspraken is verplicht. De afwezigheid is controleerbaar daar de student bij elke afspraak een aanwezigheidslijst tekent. In geval het aantal ongewettigde afwezigheden de 20% benadert of overschrijdt bekomt de student de quotatie "afwezig" voor het opleidingsonderdeel en is dus een 2e zittijd onmogelijk. In geval van afdwezigheid om gegronde redenen of gevallen van overmacht (vb. ziekte) kunnen de gemiste afspraken ingehaald worden. De student dient in dit geval onmiddellijk na zijn afwezigheid persoonlijk contact op te nemen met de titularis.


OP-leden