COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN: ENGELS
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Toegepaste informatica
1ste jaar Toegepaste informatica
Theorie [A] 10.0
Toepassingen [B] 15.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Johan D'HAVELOOSE
Referentie EGTOIN01A00229
 
Trefwoorden
Herhaling grammatica, uitbreiding woordenschat, ontwikkelen van de vier vaardigheden

Doelstellingen
Begrijpen, samenvatten en kritisch benaderen van opleidingsgerichte en actuele lees- en luisterteksten, ook door zelfstudie.
Vakjargon en actuele woordenschat kennen en kunnen gebruiken, zowel mondeling als schriftelijk.
Systematische integratie van relevante taalstructuren (grammatica). De student bouwt elementaire communicatievaardigheden uit het zakelijk Engels op.

Leerinhoud
Herhaling van de basisgrammatica aan de hand van oefeningen.
Recente beroepsgerichte en actuele teksten met oefeningen om woordenschat uit te breiden.
Verdere ontwikkeling van de vier vaardigheden.

Begincompetenties
Niveau secundair onderwijs

Eindcompetenties


Leermaterialen
Syllabus ENGLISH, (202 blz), 1996 (wordt gebruikt gedurende de hele opleiding)
Aangepaste en actuele teksten aangevuld met mondelinge en schriftelijke oefeningen.
Extra grammaticaoefeningen.
Referentiewerken:
Build your business vocabulary - J. Hower (LTP)
Basic Telephone Training A. Watson -Delestree (LTP)

Studiekosten
Syllabus + kopies (teksten en oefeningen) : ongeveer € 10

Studiebegeleiding
Vrijblijvend monitoraat (bij problemen kan de student zich wenden tot de desbetreffende lector)

Onderwijsvormen
Onderwijsvormen worden aangepast aan de leerinhoud : voortdurende wisselwerking tussen lector en studenten en tussen de studenten onderling.
Opdrachten buiten de contacturen onder begeleiding van de lectoren.

Evaluatievorm
1 schriftelijk examen (100 %) : toetsen van kennis van woordenschat en grammatica door o.a. invul- en vertaaloefeningen ; inhoudsvragen en «creative writing » i.v.m. geziene en eventueel ongeziene teksten.

OP-leden