COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN: NEDERLANDS
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Toegepaste informatica
1ste jaar Toegepaste informatica
Theorie [A] 10.0
Toepassingen [B] 15.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Gerda VANHAELEWIJCK
Referentie EGTOIN01A00227
 
Trefwoorden
Informatica, communicatie, Nederlands

Doelstellingen
Je maakt kennis met schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden die je in je eerste werkervaringen als gegradueerde kunt verwachten, telkens geplaatst in een specifieke communicatiesituatie.
Je verwerft een dieper inzicht in diverse communicatiestrategieën.
Je traint eveneens vaardigheden en attitudes die in sociaal en communicatief opzicht onontbeerlijk zijn.
Je leert verantwoordelijkheid te dragen voor je eigen studiegedrag, aan timemanagement te doen, te werken in teamverband, assertief op te treden enz.

Leerinhoud
Het opleidingsonderdeel Communicatieve Vaardigheden stelt je in staatallerlei communicatieve vaardigheden in te oefenen. Je leert hoe je in correcte taal lezersvriendelijk formuleert, hoe je informatie analyseert en verwerkt, informatiebronnen raadpleegt, zakelijk en commercieel correspondeert, schriftelijk rapporteert, vergadert ...

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Syllabus

Studiekosten
Kopieën tegen kostprijs

Studiebegeleiding
Monitoraat

Onderwijsvormen
Uiteenzetting, leergesprek, rollenspel.
De verworven inzichten worden omgezet in kennis en vaardigheden door ze toe te passen in concrete situaties (activerend leren).
Voor de theoretische achtergrond die nodig is om een communicatieveopdracht tot een goed einde te brengen, kun je o.a. terecht in hetaangereikte studiemateriaal.

Evaluatievorm
Schriftelijk examen

OP-leden