INTERNET-TECHNOLOGIE
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Toegepaste informatica
1ste jaar Toegepaste informatica
Theorie [A] 12.5
Toepassingen [B] 12.5
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Stefaan DE COCK
Referentie EGTOIN01A00226
 
Trefwoorden
Internet, e-mail, website, ftp, html, css, netiquette, chatten, multimedia, scripting, webanimatie.

Doelstellingen
De werking van het Internet en zijn diverse applicaties begrijpen en kunnen gebruiken.
Een eenvoudige website, gesteund op html, css en scripting kunnen ontwerpen, aanmaken en publiceren op het Internet.
Eenvoudige webanimaties ontwerpen met Flash.

Leerinhoud
Deel 1: Internettechnologie
Geschiedenis van het ontstaan van het Internet.
Internet – intranet – extranet.
Benodigde hardware en software om een Internetaansluiting te verkrijgen : modem – breedband
Servers – local webserver – server-client.
TCP/IP – protocol – http-protocol - opbouw url-adressering en domeinnamen.
Browsers, mailcheckers, ftp en andere Internetsoftware.
Navigeren via hypertext, internetadressen en zoekmachines.
Mailen – nieuwsgroepen – chatten – conferencing en andere toepassingen.
Downloaden en installeren van software (freeware, shareware).
Netiquette – winkelen – bankieren.
Virussen – beveiliging tegen inbraak.
Deel 2 : Ontwerpen en creatie van eenvoudige website
HTML : overzicht – anatomie van een html-document - tags
Tekst op een website - grafische componenten.
Hyperlinks : tekst – afbeeldingen - e-mail.
Lijsten – tabellen – formulieren.
Frames.
Cascading stylesheets.
Overzicht software voor het ontwerpen van websites.
Publiceren op het Internet.
Scriptingtaal
Animatie met flash: introductie.

Begincompetenties
Geen.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Syllabus.
Diverse websites op het Internet.

Studiekosten
Geen.

Studiebegeleiding
Blackboard en e-mail.
Monitoraat.
Bijkomende uitleg kan van de lector bekomen worden na afspraak met de student.
Feed-back na het examens op voorziene datum.

Onderwijsvormen
Zelfstudie.
Leergesprekken.
Groepstaken.
Geleide oefeningen.

Evaluatievorm
EERSTE ZITTIJD.
Ontwikkelde website : 50 %
Schriftelijk examen : 50 %
TWEEDE ZITTIJD.
Schriftelijk examen : 100 %

OP-leden