MANAGEMENT EN BEDRIJFSECONOMIE
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Toegepaste informatica
1ste jaar Toegepaste informatica
Theorie [A] 50.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 150
Studiepunten [E] 6
Doceertaal Nederlands
Titularis Hilde LIAGRE
Referentie EGTOIN01A00225
 
Trefwoorden
Management, bedrijfseconomie

Doelstellingen
De cursus heeft een algemeen vormende functie.

In MODULE I is het de bedoeling een uitgebreide basiskennis te verschaffen van theoretische micro- en macro-economische begrippen. Daarbij is er steeds aandacht voor de actualiteit. De student(e) moet inzicht krijgen in het dagelijkse economische leven. Via zelfstandige praktische oefeningen moet de student(e) de economische werkelijkheid kunnen analyseren en verklaren. Een kritische ingesteldheid m.b.t. economische problemen is aangewezen.

In MODULE II wordt gestreefd naar een algemeen inzicht in de boekhouding. De student(e) moet inzicht krijgen in de totale cyclus van de boekhoudverrichtingen, nl. vanaf het boeken in het journaal tot het opstellen van de jaarrekening. Deze cyclus wordt dan ook aan de hand van eenvoudige boekingen besproken. Aangezien we geen boekhouders moeten vormen, ligt de nadruk vooral op de boekhouding als informatiesysteem. De student(e) moet weten hoe de algemene boekhouding de belangrijkste bron van informatie vormt voor de meeste administratieve- en bestuurssystemen (zie tweede jaar). Een aantal basisdocumenten zoals de factuur en de creditnota, samen met de BTW-aangifte worden besproken. Via cases worden bedrijven financieel doorgelicht.

In beide modules leren de studenten via de opdrachten van de zelfstudie samenwerken om zo de theorie te implementeren.

Leerinhoud
MODULE I: Algemene economie
        - toepassingsgebied van economie
        - de economische kringloop
        - de gezinnen
        - de bedrijven
        - prijsvorming
        - de overheid
        - internationaal handels- en betalingsverkeer
        - economische groei

MODULE II: Financieel inzicht in de jaarrekening
        - de jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting)
        - aankoop- en verkoopverrichtingen
        - BTW-aangifte
        - de liquiditeit van een bedrijf
        - de solvabiliteit van een bedrijf
        - de rentabiliteit van een bedrijf
        - positionering van het bedrijf binnen de sector

Begincompetenties
Geen

Eindcompetenties


Leermaterialen
MODULE I: Cursus en artikels

MODULE II: Cursus en artikels


Studiekosten
Module 1: ± € 10
Module 2: ± € 20

Studiebegeleiding
De lector is steeds bereid een student(e) bijkomende uitleg te verschaffen, indien hij/zij er op eigen initiatief om vraagt.

Onderwijsvormen
Onderwijsgesprek
Doceren
Klasgesprek
Groepswerk
Zelfstudie

Evaluatievorm
Schriftelijk examen: 75%
Opdracht module I: 12,5%
Opdracht module II: 12,5%
Indien men ongewettigd afwezig is voor één van deze 3 evaluatie-onderdelen, wordt men als afwezig beschouwd voor het volledige examen.

OP-leden