DATA-MODELLERING EN DATABANKEN
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Toegepaste informatica
1ste jaar Toegepaste informatica
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 25.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Doceertaal Nederlands
Titularis Annick SENNESAEL
Referentie EGTOIN01A00224
 
Trefwoorden
Databanken (databases), datamodellen, data-analyse, Access, SQL, informatiesystemen, sleutel (unique key), referentiële integriteit, redundantie, normalisatie

Doelstellingen
Kunnen …
        interpreteren van een technisch datamodel
        definiëren van schermen en rapporten voor een bestaande databank
        definiëren van een databank, opstellen van een technisch datamodel
        interpreteren van een conceptueel datamodel
        omzetten van een conceptueel in een technisch datamodel
        opstellen van een conceptueel datamodel op basis van een tekst
        normalizeren

Leerinhoud
-        Inleiding tot databases
-        Onderdelen van een databasesysteem (tabellen, kolommen, querys, forms, rapporten,...)
-        Een voorbeeld : Access
-        Conceptuele datamodellen : entiteit-relatiemodel
-        Omzetten van conceptuele in technische datamodellen
-        Omzetten tekst in ERD
-        Normalisatie (t.e.m. 3e normaalvorm)
Alle items worden uitvoerig geïllustreerd met voorbeelden en begeleid geoefend.

Begincompetenties
Geen bijzondere voorkennis is vereist

Eindcompetenties


Leermaterialen
Leerboek Databases voor de praktijk, Prof. Dr. J. Vandenbulcke
Access 2000 Praktische wegwijzer , Eddy Van den Broeck

Studiekosten
Handboek 'Leerboek Databases' (wordt zowel in het 1e als het 2e jaar gebruikt): kostprijs € 30.
Handboek Access : kostprijs € 10
De genoemde prijzen zijn schattingen.

Studiebegeleiding
Monitoraat op verzoek van de student.

Onderwijsvormen
Leergesprek
Geleide oefeningen

Evaluatievorm
1e zittijd :
Schriftelijk examen: 50 %
Gequoteerde oefeningen: 25 %

2ezittijd :
Schriftelijk examen: 25 %

OP-leden