INLEIDING TOT ONTWERPEN
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Toegepaste informatica
1ste jaar Toegepaste informatica
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 25.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Doceertaal Nederlands
Titularis Angeline VAN ACHTER
Referentie EGTOIN01A00223
 
Trefwoorden
Klassenmodel, gestructureerd programmeren, programma-ontwerp

Doelstellingen
De student kent de thema's en de concepten van het objectgeoriënteerd ontwerpen en is in staat een objectgeoriënteerd klassenmodel te begrijpen (te lezen) en te implementeren in pseudocode. Verder kan de student de verschillende methodes (operaties, procedures) begrijpen (lezen) en ook zelfstandig ontwerpen volgens de principes van het gestructureerd ontwerpen.

Leerinhoud
Objectgeoriënteerd ontwerpen:
 • Thema's en concepten van objectgeoriënteerd ontwerpen
 • UML begrippen en notatie
 • Begrijpen en vertalen van een objectgeoriënteerd ontwerp naar een programma in pseudocode.

Gestructureerd ontwerpen:
 • Bouwstenen van het gestructureerd programmeren.
          ØSequentie
          ØSelectie
          ØIteratie
 • Opsplitsen van een probleem in deelproblemen (deelverzamelingen) volgens de principes van het gestructureerd programmeren (top-down).
 • Ontwerpen van een gestructureerd algoritme en vertalen naar pseudocode.
 • Patronen voor frequent voorkomende probleemtypen.


Begincompetenties
Geen specifieke voorkennis vereist.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Webondersteuning voor leermateriaal

Studiekosten
Handboek objectgeoriënteerd ontwerpen ca. € 25

Studiebegeleiding
 • Feedback na examens
 • De student kan tijdens de leergesprekken steeds beroep doen op de docent


Onderwijsvormen
 • Onderwijsleergesprek
 • Oefeningen


Evaluatievorm
Zowel in de eerste als in de tweede zittijd is er een beoordeling van 100% tijdens het schriftelijk examen.

OP-leden