PROGRAMMEREN
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Toegepaste informatica
1ste jaar Toegepaste informatica
Theorie [A] 50.0
Toepassingen [B] 50.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 250
Studiepunten [E] 10
Doceertaal Nederlands
Titularis Leen VUYGE
Referentie EGTOIN01A00222
 
Trefwoorden
Java, Object-oriëntatie, programmeren, programmeertaal

Doelstellingen
Eerste, doch grondige kennismaking met de object georiënteerde programmeertaal Java.
Basisstructuren kunnen gebruiken en arrays kunnen manipuleren.
Kunnen werken met klassen en objecten.
Inputcontrole (foutafhankelijkheid).
Procedureel programmeren.
Visueel programmeren.
Bibliotheken kunnen gebruiken (re-use), maar ook eigen methoden kunnen schrijven.
Programma's kunnen lezen, testen en debuggen.

Leerinhoud
 1. Introductie - de begrippen klasse en object - voorbeeld (= rode lijn in de cursus)
 2. Kennismaken met applicaties
 3. Kennismaken met applets
 4. Controlestructuren: sequentie, selectie, iteratie
 5. Methoden + recursieve methoden
 6. Arrays
 7. Object-based programmeren: zelf klassen maken (data-abstractie en inkapseling)
 8. Object-oriented programmeren : overerving en polymorfisme
 9. Strings en karakters
 10. Grafische objecten en Java2D: gebruikmaken van bestaande klassen
 11. Gebruikersinterface (GUI): leren werken met GUI-componenten (Swing) en lay-outmanagers
 12. Exception-handling
 13. Datastructuren


Begincompetenties
Geen voorkennis vereist.

Eindcompetenties


Leermaterialen
JAVA How To Program - fifth edition
Deitel & Deitel
ISBN = 0-13-120236-7
Prentice Hall

Nederlandstalige slides, die een samenvatting van de leerstof vormen, beschikbaar via blackboard.

Studiekosten
65 euro (boek + slides)

Studiebegeleiding
Monitoraat.

Onderwijsvormen
Hoorcollege met oefeningen, die klassikaal ontleed en uitgewerkt worden.
Gedurende de wekelijkse oefeningensessies op computer, kunnen de studenten op eigen tempo een reeks oefeningen, die aansluiten bij de geziene leerstof, maken. De lector zal hierbij persoonlijke raadgevingen geven.
De student moet zijn programma's kunnen presenteren.

Evaluatievorm
Een semestrieel examen (60 %) en een eindexamen (40 %).
Beide examens zijn schriftelijk en met open boek.

OP-leden
Irina Malfait
Heidi Roobrouck
Leen Vuyge
Sonia Vandermeersch
Johan Vanschoor