COMPUTERARCHITECTUUR
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Toegepaste informatica
1ste jaar Toegepaste informatica
Theorie [A] 50.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Doceertaal Nederlands
Titularis Etienne LAMMENS
Referentie EGTOIN01A00221
 
Trefwoorden
Computerarchitectuur, basiskennis informatica, computersysteem, microprocessor

Doelstellingen
Het doel van deze cursus is de studenten een gestructureerd inzicht te geven in de werking van een computer als elektronische instructieverwerkende machine.

 • Kennen van de courante begrippen in verband met computersystemen.
 • Inzicht verwerven in de opbouw van digitale computersystemen.
 • Inzicht verwerven in de samenhang tussen de verschillende componenten van een computersysteem.
 • Inzicht verwerven in de interne werking van een processor.
 • Inzicht verwerven in de digitale aritmetiek.
 • Inzicht verwerven in de uitvoering van een programma.


Leerinhoud
Er wordt vertrokken van een basismachine, waaraan progressief verschillende virtuele machines - met bijbehorende instructieset - worden toegevoegd. Van elke virtuele machine worden de bouwstenen besproken, hun specifiek doel en hun integratie in het geheel.
 • Inleiding - Geschiedenis van de computer.
 • Voorbereidende lessenreeks : talstelsels - interne computervoorstelling van gegevens.
 • Organisatie van computersystemen.
 • Het niveau van de digitale logica - componenten van een computersysteem.
 • Het micro-programmeringsniveau - werking van een microprocessor - cache - stapelgeheugen.
 • Het niveau van de instructieset.
 • Fundamenten van besturingssystemen.


Begincompetenties
Geen voorkennis vereist.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Gestructureerde Computerarchitectuur - A. S. Tanenbaum. Academic service. Prentice Hall.

Studiekosten
ca. € 45

Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis worden gemeld en door haar/hem worden geremedieerd.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges aangevuld met oefeningen.
De mogelijkheid, zelfstandig en individueel actuele topics uit te diepen, wordt geboden.

Evaluatievorm
Schriftelijk examen, gedeeltelijk open boek.

OP-leden