STAGES
 
Wordt gegeven in 3de jaar Secretariaatsbeheer optie zakelijk vertalen en tolken
3de jaar Secretariaatsbeheer optie zakelijk vertalen en tolken
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 225.0
Studietijd [D] 600
Studiepunten [E] 24
Doceertaal Nederlands
Titularis Alfred DE WIT
Referentie EGSBRZ03T01509
 
Trefwoorden
Stage

Doelstellingen
  • Efficiënt functioneren op het werkveld
  • Vak- en talenkennis in concrete werksituaties toepassen
  • Mondelinge en/of schriftelijke kennis van minstens één vreemde taal toepassen en verruimen.
  • Spontaan attitudes als zin voor zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, assertiviteit, samenwerking en doelgerichtheid aanwenden


Leerinhoud
Afhankelijk van de stage-instelling

Begincompetenties
  • Beheersen van de opleidingsonderdelen van het tweede en derde jaar


Eindcompetenties


Leermaterialen
Afhankelijk van de stage-instelling

Studiekosten
De eventuele kosten verbonden aan de stage zijn ten laste van de student. De stage wordt niet bezoldigd.
De kosten verbonden aan de redactie en het kopiëren van de scriptie en het stageverslag zijn eveneens ten laste van de student.

Studiebegeleiding
  • De stageleider (een lector van het departement) en de stagementor (een medewerker van de stage-instelling) staan in voor de opvolging van de stage.


Onderwijsvormen
  • Zelfstandig werk
  • Teamwork
  • Zelfstudie


Evaluatievorm
De beoordeling houdt een evaluatie in van de stage en van het stageverslag, opgesteld door de stageleider en de stagementor.

OP-leden