SPAANS VERTAAL- & TOLKPRAKTIJK
 
Wordt gegeven in 3de jaar Secretariaatsbeheer optie zakelijk vertalen en tolken
3de jaar Secretariaatsbeheer optie zakelijk vertalen en tolken
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 12.5
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Doceertaal Nederlands
Titularis Geert BAEKELANDT
Referentie EGSBRZ03K99871
 
Trefwoorden
Spaans vertalen en tolken

Doelstellingen
Teksten en correspondentie uit het Spaans naar het Nederlands kunnen vertalen en omgekeerd. Inleiding tot het consecutief tolken (Nederlands en Spaans). Verfijnen van de vaardigheden in het gebruik van de aangewezen hulpmiddelen (woordenboeken, databanken, Internet, woordenlijsten, folders, ..)

Leerinhoud
Vertaling van Spaanse en Nederlandse teksten met aandacht voor woordenschat, grammatica en socio-culturele informatie - tolkoefeningen - handelscommunicatie - situatiesimulaties

Begincompetenties
Leerinhouden van het 2de jaar ZVT.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Syllabus van de lector

Studiekosten
ongeveer 7,50 euro (syllabus)

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Onderwijsgesprek - individueel en groepswerk - interactieve bespreking van de gemaakte vertalingen en simulaties - talenpracticum- BZS (o.a. via Blackboard).
Vakoverschrijdende werkperiode rond vertalen - communicatie - tolken - presentatie Projectmatig onderwijs rond competentiegerichte activiteiten

Evaluatievorm
Eindexamen : vertalen (schriftelijk) / tolken (mondeling)

OP-leden