SPAANS
 
Wordt gegeven in 3de jaar Secretariaatsbeheer optie zakelijk vertalen en tolken
3de jaar Secretariaatsbeheer optie zakelijk vertalen en tolken
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 12.5
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Doceertaal Nederlands
Titularis Geert BAEKELANDT
Referentie EGSBRZ03K99869
 
Trefwoorden
Spaanse taal

Doelstellingen
De student leert vlot en efficiënt in het Spaans functioneren, zowel schriftelijk als mondeling, in taalgebruiksituaties zoals die zich voordoen in het openbaar en het bedrijfsleven. Het spreekt vanzelf dat de student hierbij naar correctheid en accuratesse op alle gebieden zal streven . De klemtoon valt hier op een correct taalgebruik, zowel grammaticaal als stilistisch.
Luisteren, spreken, lezen en schrijven zijn sleutelvaardigheden.
Herhalingsoefeningen van reeds geziene items uit het eerste en tweede jaar, helpen om de kennis weer op te frissen en verder uit te diepen.
Wat de woordenschat betreft, wordt van de student gevraagd dat hij de nodige inspanningen levert om de geziene woordenschat te bestendigen en uit te breiden.
Het accent ligt vooral op verstaan van moeilijkere teksten met economische en sociale inhoud en het correct formuleren.

Leerinhoud
Schriftelijk: uitvoeren van schrijfopdrachten zoals bv. samenvattingen, voorbereiden van oefeningen (grammaticaal, lexicaal)…
Mondeling: lezen en analyseren van teksten van socio-economische inhoud, presenteren (informeren, overtuigen, probleemoplossend), conversatieoefeningen in "pairing"

Zelfstudie van economische woordenschat

Begincompetenties
Leerinhouden Spaans van het eerste en tweede jaar

Eindcompetenties


Leermaterialen
Syllabus

Studiekosten
Syllabus tegen gangbare prijs van een fotokopie

Studiebegeleiding
BZS met individuele/collectieve correctie
Feed back op de afgesproken data
De lector staat is steeds bereid in te gaan op individuele vragen, problemen i.v.m. de stof (tijdens of na de les)

Onderwijsvormen
Gesprekscollege, begeleide oefeningen, opdrachten, individueel of collectief.
Van de student wordt actieve participatie gevraagd en een grote dosis zelfdiscipline en zelfwerkzaamheid. BZS (via o.a. Blackboard)
Vakoverschrijdende werkperiode rond vertalen - communicatie - tolken - presentatie
Projectmatig onderwijs rond competentiegerichte activiteiten

Evaluatievorm


OP-leden