ENGELS VERTAAL- & TOLKPRAKTIJK
 
Wordt gegeven in 3de jaar Secretariaatsbeheer optie zakelijk vertalen en tolken
3de jaar Secretariaatsbeheer optie zakelijk vertalen en tolken
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 12.5
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Doceertaal Nederlands
Titularis Lieven DEPRETTERE
Referentie EGSBRZ03A99879
 
Trefwoorden
Seminaries vertalen en tolken Engels

Doelstellingen
Seminaries vertalen:
De vertaalvaardigheid van het Engels in het Nederlands en omgekeerd verdiepen en uitbreiden
Analyseren en parafraseren van de tekst in de brontaal, herformuleren van bronteksten met een complexe structuur, vervolgens de teneur van de tekst in de doeltaal weergeven.
Inhoudelijk dieper ingaan op de brede en specifieke status en context van de brontekst. Bovendien dieper ingaan op vertaaleenheden, equivalenties, taalregisters en leesbaarheid.
Daarbij mag het gebruik van het uitgebreide instrumentarium dat ter beschikking staat geen enkel probleem meer opleveren.
Attitudevorming: accuratesse, precisie, grondigheid, zin voor verantwoordelijkheid, afwerking; zowel qua inhoud als qua vorm.

Seminaries tolken:
Bij de seminaries tolken worden de zin voor synthese, formuleervaardigheid, taalvaardigheid en mondelinge vertaalvaardigheid verder ontwikkeld.
Begrijpen en correct omzetten van gesprekken, toespraken en dergelijke van het Engels in het Nederlands en omgekeerd.
De drie tolktechnieken komen ook dit jaar weer aan bod: ad hoc, consecutief en simultaan. De omvang van de oefeningen en de snelheid worden systematisch opgedreven.
Elke specifieke tolkopdracht wordt voorbereid op basis van duidelijke instructies.

Leerinhoud
Vertalen:
- Grammaticale en lexicale items uitdiepen en inoefenen via vertaaloefeningen.
- Vertalen van zakelijke teksten met stijgende moeilijkheidsgraad.
- Verdere studie en toepassing van de basisprincipes van de vertaaltechniek.
- Vertaling van langere teksten met begeleiding van lector.
- De manier van werken is een combinatie van groepsactiviteit en begeleide zelfstudie.

Tolken :
- Verder inoefenen van de verschillende tolktechnieken (ad hoc, consecutief en simultaan). Er wordt gradueel gewerkt van kortere naar langere vertaaleenheden.
- Verder inoefenen van specifieke vaardigheden zoals noteren, interpreteren, formuleren en synthetiseren.
- De gesproken teksten worden aangeboden op geluids- en videoband.

Begincompetenties
Leerinhouden van het tweede jaar Zakelijk Vertalen en Tolken.
Zeer goede kennis van het Nederlands.
Grondige basiskennis van het Engels

Eindcompetenties


Leermaterialen
- Cursusmateriaal samengesteld door de lectoren.

Studiekosten
Fotokopieën tegen de gangbare prijzen.

Studiebegeleiding
Begeleide zelfstudie en monitoraat

Onderwijsvormen
- Interactieve onderwijsvormen.
- Individueel werk en groepswerk.
- Begeleide zelfstudie
- Gebruik van elektronische hulpmiddelen.

Vakoverschrijdende werkperiode rond vertalen - communicatie - tolken - presentatie Projectmatig onderwijs rond competentiegerichte activiteiten

Evaluatievorm
Vertalen: Examen en permanente evaluatie


Tolken : permanente evaluatie

OP-leden