FRANS VERTAAL- & TOLKPRAKTIJK
 
Wordt gegeven in 3de jaar Secretariaatsbeheer optie zakelijk vertalen en tolken
3de jaar Secretariaatsbeheer optie zakelijk vertalen en tolken
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 12.5
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Doceertaal Nederlands
Titularis Norbert VAN MOERKERCKE
Referentie EGSBRZ03A99878
 
Trefwoorden
Seminaries vertalen en tolken Frans

Doelstellingen
Communicatieve taal - en vertaalvaardigheden aanleren door

Seminaries vertalen : het uitdiepen van het zakelijk vertalen van en in het Frans. Leren teksten in de brontaal analyseren en herformuleren. Beheersen van het instrumentarium.

Seminaries tolken : het ontwikkelen van synthese - en formuleervaardigheid. Begrijpen en weergeven van teksten, gesprekken ed., van de bron - naar de doeltaal met behulp van verschillende tolktechnieken.

Leerinhoud
Seminaries vertalen: Zakelijke teksten (dialogen, persberichten, instructies e.d .) met stijgende moeilijkheidsgraad te vertalen in beide richtingen.
Seminaries tolken: Gesproken teksten (publiciteit, interviews, toespraken e.d . ) mondeling vertalen.

Begincompetenties
Leerinhouden van de kennis van het 2de jaar Zakelijk Vertalen en Tolken.
Grondige basiskennis van het Frans. Goede parate kennis van het Nederlands.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Seminaries vertalen:Een selectie van teksten of tekstfragmenten.
Seminaries tolken:Voorgelezen teksten, audio- en videocassettes

Studiekosten
Fotokopieën tegen gangbare prijzen

Studiebegeleiding
Begeleide zelfstudie en monitoraat

Onderwijsvormen
Seminaries vertalen: Interactief - realisatie van vertalingen . Klassikaal en individueel met opvolging en bijsturing. - Gebruik van moderne hulpmiddelen (Internet, Blackboard ed. …)

Seminaries tolken : Interactief groepswerk bij de voorbereiding der diverse documenten ( teksten, opnames…) ; aanleren van de diverse tolktechnieken.
Vakoverschrijdende werkperiode rond vertalen - communicatie - tolken - presentatie Projectmatig onderwijs rond competentiegerichte activiteiten

Evaluatievorm
Vertalen: examen en permanente evaluatie
Tolken: permanente evaluatie

OP-leden