ENGELS
 
Wordt gegeven in 3de jaar Secretariaatsbeheer optie zakelijk vertalen en tolken
3de jaar Secretariaatsbeheer optie zakelijk vertalen en tolken
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 12.5
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Doceertaal Nederlands
Titularis Annie VAN WANSEELE
Referentie EGSBRZ03A99877
 
Trefwoorden
Engels

Doelstellingen
Deze cursus heeft tot doel de praktische communicatieve vaardigheden in het Engels in de context van het internationale bedrijfsleven verder uit te diepen.
De cursus beoogt bij de studenten ook een verdere ontwikkeling van attitudes die nuttig zijn in het bedrijfsleven
Voorbeelden hiervan zijn zelfstandig werken, kritisch denken, probleemoplossend denken, initiatief nemen, werken tegen een deadline, groepswerk etc.
Tenslotte wil de cursus ook een initiatie bieden tot interculturele communicatie met als uitgangspunt die aspecten van de realiteit van het internationale bedrijfsleven waarmee de afgestudeerde zal geconfronteerd worden.

Leerinhoud
Presentaties
Schriftelijk en mondeling rapporteren
Vergaderen en notuleren
CV en sollicitatiebrief
Zakelijke teksten ivm interculturele communicatie
Zakelijke woordenschat

Begincompetenties
2de jaar Zakelijk vertalen en tolken

Eindcompetenties


Leermaterialen
Syllabus en handboeken

Studiekosten
gangbare prijs fotokopies Hogeschool Gent
gangbare prijs handboeken boekhandel

Studiebegeleiding
Lector verstrekt indien gewenst bijkomende oefeningen grammatica, woordenschat
Lector treedt tijdens vele praktische oefeningen op als coach

Onderwijsvormen
Op de eerste plaats ligt de nadruk op zelfwerkzaamheid ,zelfredzaamheid en participatie in de communicatieve situaties zoals die in de klas gecreëerd worden.
Ten tweede worden de verschillende communicatieve vaardigheden geïntegreerd aangeboden.
Ten derde wordt van de studenten ook zelfstudie verwacht in de vorm van systematische uitbreiding van zakelijke woordenschat. Ten vierde worden de studenten aangemoedigd om de mogelijkheden van het Internet wat betreft kennis en vaardigheden in het Engels te verkennen en te beheersen in het kader van lifelong learning.
Ten slotte is enige differentiatie mogelijk : studenten die hun kennis van de grammatica nog eens wensen op te frissen, kunnen extra oefeningen met key krijgen.
Vakoverschrijdende werkperiode rond vertalen - communicatie - tolken - presentatie
Projectmatig onderwijs rond competentiegerichte activiteiten

Evaluatievorm
Permanente evaluatie en examen

OP-leden