FRANS
 
Wordt gegeven in 3de jaar Secretariaatsbeheer optie zakelijk vertalen en tolken
3de jaar Secretariaatsbeheer optie zakelijk vertalen en tolken
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 12.5
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Doceertaal Nederlands
Titularis Christine D'HAENENS
Referentie EGSBRZ03A99876
 
Trefwoorden
Frans

Doelstellingen
 1. De passieve en actieve kennis van de gesproken en geschreven Franse taal verruimen.
  Consolideren, uitbreiden en verfijnen van een algemene en economische woordenschat, aan de hand van lectuur, opdrachten en studie van het taalsysteem.
 2. Ontwikkelen van een genuanceerd taalgebruik: Verwerven van beter inzicht in de verschillende taalregisters wat moet leiden tot spontaan zelfcorrigerend taalgedrag.


Leerinhoud
 • Occasionele grammatica.
 • Analyse en uitwerking van complexe zinstructuren en communicatie-opdrachten.
 • Parafraseren,herstructureren en kritische lectuur van algemene en beroepsgerichte teksten.
 • Bespreking van artikels uit kranten en tijdschriften.
 • Een deel van het lessenpakket wordt besteed aan het correct gebruik van zinswendingen en woordenschat eigen aan de Franse handelstaal


Begincompetenties
Leerinhouden van het 2e jaar Zakelijk Vertalen en Tolken.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Syllabus - Cursusmateriaal samengesteld door de lectoren.
IT-middelen

Studiekosten
Cursus en fotokopieën tegen gangbare prijzen.

Studiebegeleiding
Zoals georganiseerd door het Departement + specifieke leerproblemen na afspraak met de lector

Onderwijsvormen
 • Interactieve onderwijsvorm, met eventueel ondersteunend gebruik van softwarepakketten.
 • Tekstexploratie
 • Vakoverschrijdende werkperiode rond vertalen - communicatie - tolken - presentatie
 • Projectmatig onderwijs rond competentiegerichte activiteiten


Evaluatievorm
Mondeling en/of schriftelijk examen, permanente evaluatie

OP-leden