NEDERLANDS EN ACTUALITEIT
 
Wordt gegeven in 3de jaar Secretariaatsbeheer optie zakelijk vertalen en tolken
3de jaar Secretariaatsbeheer optie zakelijk vertalen en tolken
Theorie [A] 15.0
Toepassingen [B] 10.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Guido VAN HOEY
Referentie EGSBRZ03A99875
 
Trefwoorden
Nederlands en actualiteit

Doelstellingen
De kennis en inzichten die je op het gebied van communicatiestrategieën en formuleervaardigheid verworven hebt, moet je nu kunnen toepassen in communicatiesituaties die je als afgestudeerde van de optie vertaler-tolk en als toekomstige werknemer kunt verwachten. Dat brengt mee dat je voorbereid wordt op:
 • het instaan voor commerciële contacten met klanten
 • het adequaat voeren van gesprekken
 • het verwerken van opgezochte informatie
 • het instaan voor de redactie en revisie van informatieve en commerciële tekstsoorten die courant voorkomen in interne en externe communicatiesituaties
 • het verzorgen van een mondelinge presentatie
 • het doorlopen van de sollicitatieprocedure
 • het verwerven van kennis van de economische, culturele, sociale en politieke achtergronden in Nederland en Vlaanderen
 • het dragen van verantwoordelijkheid (responsabilisering)
 • het leren werken in teamverband (teamspirit)
 • het aankweken van weerbaarheid (assertiviteit)
 • het leren werken onder tijdsdruk (timemanagement)
 • het organiseren en respecteren van afspraken (stiptheid)
 • het leggen van contacten (contactvaardigheid en -bereidheid)
 • het zich inleven in anderen (empathie)
 • het verwerven van accuratesse, flexibiliteit, kritische ingesteldheid, zin voor initiatief en creativiteit
 • het aankweken van kwaliteitsbewustzijn.


Leerinhoud
Het opleidingsonderdeel Nederlands en actualiteit stelt je in staat allerlei communicatieve vaardigheden te oefenen. Zo krijg je de kans je schriftelijke communicatie verder te ontwikkelen:
 • schrijven van folders, brochures en handleidingen
 • schrijven van persuasieve teksten zoals direct mail, verkoopbrief, sollicitatiebrief.
Je krijgt ook te maken met mondelinge communicatie zoals presentaties, zakelijke gesprekken en sollicitatiegesprekken.

Je leert de economische, culturele, sociale en politieke achtergronden van Nederland en Vlaanderen kennen.

Begincompetenties
Beheersen van de basiskennis van het tweede jaar vertaler-tolk.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Syllabus
Internetbronnen
Naslagwerken
Bronnen uit de media
Handboek

Studiekosten
Kostprijs van het studiemateriaal

Studiebegeleiding
Het is inherent aan het systeem dat de studenten tijdens de uren begeleide zelfstudie hun problemen aan de lector kunnen voorleggen.

Onderwijsvormen
Aangepast aan het lesonderdeel : interactieve methode, leergesprek, klassengesprek, groepswerk, simulatie en begeleide zelfstudie.

Evaluatievorm
1ste examenperiode: 50% mondeling examen en 50% permanente evaluatie
2de examenperiode: 50% mondeling examen en 50% schriftelijk examen

OP-leden