ITALIAANS
 
Wordt gegeven in 2de jaar Secretariaatsbeheer optie zakelijk vertalen en tolken
2de jaar Secretariaatsbeheer optie zakelijk vertalen en tolken
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Marianne VAN CAUWENBERGHE
Referentie EGSBRZ02K01263
 
Trefwoorden
Italiaans

Doelstellingen
Op het einde van het jaar zijn de studenten in staat om dagdagelijkse taalgebruikssituaties te begrijpen.
Bovendien kunnen zij een geziene tekst met een acceptabele uitspraak oplezen, en in een nieuwe tekst op elementair niveau, de ontwikkeling van een gedachtegang volgen.
Zij kunnen eenvoudige, in bestudeerd taalmateriaal gestelde teksten (verhalende en informatieve teksten, dialogen) reproduceren, en slagen er tevens in om eenvoudige conversaties van praktische aard te voeren, met aandacht voor de correcte uitspraak en intonatie.
Tenslotte zijn de studenten in staat om de geziene woorden correct te schrijven. Met behulp van de bestudeerde woordenschat of aan de hand van afbeeldingen of sleutelwoorden, kunnen zij een korte tekst neerschrijven. Zij slagen er ook in om schriftelijk en kort eenvoudige vragen over geziene teksten te beantwoorden.

Leerinhoud
De studenten beheersen een basiswoordenschat over een beperkt aantal semantische velden. De aandacht gaat vooral uit naar woordenschatverwerving rond de persoonlijke leefwereld (bijv. identiteit, werk, familie, vrije tijd), de dagelijkse leefsituatie (bijv. boodschappen doen, iets bestellen in een bar/restaurant) en de omgang met anderen (bijv. iemand begroeten, bedanken, uitnodigen).
Belang wordt ook gehecht aan een verzorgde uitspraak.
De studenten zijn bovendien in staat om volgende leerinhouden actief te beheersen en correct in de praktijk toe te passen:
  • de bepaalde en onbepaalde lidwoorden
  • de samengetrokken vormen van voorzetsels en lidwoorden
  • de regelmatige werkwoorden in enkele belangrijke tijden en wijzen (presente dell’indicativo, futuro semplice, imperfetto, stare + gerundio)
  • de meest frequente onregelmatige werkwoorden in enkele belangrijke tijden en wijzen (cfr.supra)
  • de persoonlijke voornaamwoorden (i pronomi semplici)
  • de beleefdheidsvorm


Begincompetenties
Geen voorkennis vereist

Eindcompetenties


Leermaterialen
Eigen syllabus; ‘Italiano per Principianti -parte prima-‘

Studiekosten
Syllabus: 5,5 euro
Vertalend zakwoordenboek Nederlands-Italiaans/Italiaans-Nederlands: aankoop vrij

Studiebegeleiding
Eén remediëringsmoment per semester, indien nodig.

Onderwijsvormen
Hoorcollege en meer interactieve lessen, met veel aandacht voor de communicatieve vaardigheden.

Evaluatievorm
1°zittijd: permanente evaluatie (40%) en schriftelijk examen (60%)
2° zittijd: mondeling examen (40%) en schriftelijk examen (60%)

OP-leden
Van Cauwenberghe Marianne