SPAANS VERTAAL- & TOLKPRAKTIJK
 
Wordt gegeven in 2de jaar Secretariaatsbeheer optie zakelijk vertalen en tolken
2de jaar Secretariaatsbeheer optie zakelijk vertalen en tolken
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 50.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 225
Studiepunten [E] 9
Doceertaal Nederlands
Titularis Michel MALENGREAUX
Referentie EGSBRZ02K01262
 
Trefwoorden
Vertalen/tolken Spaans

Doelstellingen
Teksten uit het Spaans naar het Nederlands kunnen vertalen(met en zonder woordenboek).
Zinnen en eenvoudige teksten van het Nederlands naar het Spaans kunnen vertalen.
Woordenboeken en elektronische hulpmiddelen kritisch kunnen gebruiken.
Introductie tot het tolken.

Leerinhoud
Spaanse en Nederlandse zinnen en teksten vertalen met aandacht voor woordenschat, grammatica en socio-culturele informatie.
Aanleren van afleidings- en compensatiestrategieën.
Specifieke vertaalproblemen.
Woordenboeken, grammatica en ICT-toepassingen leren gebruiken.
Introductie tot de handelscorrespondentie (met vertalingen van brieven en brieffragmenten).
Tolkoefeningen.

Begincompetenties
Leerinhoud van het 1stejaar Secretariaatsbeheer.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Fotokopieën

Studiekosten
Fotokopieën tegen de gangbare prijs (ongeveer 4 €)

Studiebegeleiding
Spreekuren worden later meegedeeld.

Onderwijsvormen
- Individueel en groepswerk
- Interactieve bespreking van de gemaakte vertalingen
- Vertaaloefeningen
- Tolkoefeningen
- Gebruik van audiovisuele middelen en talenpracticum
- Zelfstudie

Evaluatievorm
EERSTE ZITTIJD
1ste semester : Schriftelijk examen 20 %
2de semester : Taken 10 % + permanente evaluatie 10 % + schriftelijk examen 60 %

OP-leden
Baekelandt Geert, Malengreaux Michel