DUITS VERTAAL- & TOLKPRAKTIJK
 
Wordt gegeven in 2de jaar Secretariaatsbeheer optie zakelijk vertalen en tolken
2de jaar Secretariaatsbeheer optie zakelijk vertalen en tolken
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 50.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 225
Studiepunten [E] 9
Doceertaal Nederlands
Titularis Guido VAN HOEY
Referentie EGSBRZ02K01261
 
Trefwoorden
Seminarie vertalen/tolken Duits

Doelstellingen
Zakelijke teksten "mit grober sprachlicher und sachlicher Präzision" vertalen uit en naar het Duits en daarvoor de essentiële hulpbronnen gebruiken.
Kritische zin bij het onderkennen van belangrijke verschillen tussen bron-en doeltaal.
Woordenlijsten kunnen aanleggen.
Consecutief tolken en/of verbindings-of gesprekstolken.
Aandacht voor een behoorlijke uitspraak

Leerinhoud
 • Zakelijke teksten vertalen (N»D en D»N).
 • Woordenboeken, grammatica gebruiken, ICT-toepassingen.
 • Woordenlijsten (voorbereiding op vertaling/tolkoefeningen) opstellen en/of voorbereiden
 • Noteersysteem
 • Consecutief tolken
 • Verbindings- of gesprekstolken


Begincompetenties
Leerinhoud 1ste jaar SB

Eindcompetenties


Leermaterialen
 • Eigen cursus van de lector
 • Audio-video-ICT-toepassingen
 • (Vertaal)woordenboeken
 • Contrastieve grammatica Duits-Nederlands:
  Abraham P. Ten Cate, Hans G. Lodder, André Kootte: Deutsche Grammatik-Eine kontrastiv Deutsch Niederländische Beschreibung für den Zweitspracherwerb, Coutinho 1998


Studiekosten
Cursus lector en fotokopieën tegen kostprijs
Grammatica € 31,54

Studiebegeleiding
 • Iedere voorlopige versie van een vertaling wordt verbeterd en van commentaar voorzien. Pasklare vertalingen worden niet gegeven.
 • Klassikaal : vergelijking voorbereiding en modelvertaling
 • De studenten worden verwezen naar mogelijke bronnen
 • Individuele begeleiding en remediëring tijdens seminaries vertalen en tolken
 • Zelfstudie
 • Monitoraat


Onderwijsvormen
Vertalen:
Gewoon klaslokaal en computerklas
Individueel werk met behulp van de lector gevolgd door collectieve bespreking.
Feedback en suggesties voor verbetering.

Tolken: tolkcellen - consecutief tolken, verbindingstolken en synthetiseren van eenvoudige uiteenzettingen, toespraken, interviews, gesprekken, discussies of fragmenten ervan. - Collectieve en individuele verbetering.

Evaluatievorm
Schriftelijk examen/permanente evaluatie (voor vertalen)
Mondeling: permanente evaluatie (voor tolken) (mondeling examen in de 2deexamenperiode)

OP-leden
Cellier Ghislaine, De Vos Marie-Christine, Van Hoey Guido, Van Overmeire Freddy