SPAANS (INCLUSIEF SOCIO-ECONOMISCHE ASPECTEN)
 
Wordt gegeven in 2de jaar Secretariaatsbeheer optie zakelijk vertalen en tolken
2de jaar Secretariaatsbeheer optie zakelijk vertalen en tolken
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 25.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 150
Studiepunten [E] 6
Doceertaal Nederlands
Titularis Michel MALENGREAUX
Referentie EGSBRZ02K01260
 
Trefwoorden
Spaans

Doelstellingen
Een grondig inzicht ontwikkelen in de structuren eigen aan de Spaanse taal (lexicologisch en grammaticaal).
Lexicale en culturele basis verruimen.
Mondelinge en schriftelijke taalbeheersing.
Kennis van de voornaamste socio-economische aspecten van Spanje en Zuid-Amerika.
Diverse bronnen en hulpmiddelen (woordenboeken, grammatica, internet) efficiënt kunnen gebruiken.

Leerinhoud
Taal
(Contrastieve) grammatica : o.a. grondige studie van het gebruik van de tijden en de wijzen, enz...
met schriftelijke en mondelinge oefeningen
Algemene en zakelijke teksten met woordenschatoefeningen.
Diverse communicatiestrategieën kunnen toepassen om tot een correct actief taalgebruik te komen.

Socio-economische aspecten
Lectuur van socio-economische teksten en documenten.
Spanje : kennis van land en volk, zoals geschiedenis, gewoonten, regionale verschillen, politiek, economie, media....)
Latijns-Amerika: algemene introductie.
Persoonlijk werk.

Begincompetenties
Leerinhoud van het 1stejaar Secretariaatsbeheer.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Fotokopieën, boekje met Spaanse vervoegingen, vertalend woordenboek.
Syllabus grammatica.

Studiekosten
Syllabus grammatica van de lector en fotokopieën : tegen gangbare prijs (samen ongeveer € 4)

Studiebegeleiding
Spreekuren worden later meegedeeld.

Onderwijsvormen
Onderwijsgesprek - mondelinge en schriftelijke oefeningen (o.a. luisteroefeningen, rollenspel,...) - individuele en collectieve opdrachten
Gebruik van audiovisuele middelen en talenpracticum.

Evaluatievorm
EERSTE ZITTIJD
1ste semester : Permanente evaluatie 20 %
2de semester : Taken 10 % + mondeling examen 30 % + schriftelijk examen 40 %

OP-leden
Baekelandt Geert, Malengreaux Michel