FRANS VERTAAL- & TOLKPRAKTIJK
 
Wordt gegeven in 2de jaar Secretariaatsbeheer optie zakelijk vertalen en tolken
2de jaar Secretariaatsbeheer optie zakelijk vertalen en tolken
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 50.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 225
Studiepunten [E] 9
Doceertaal Nederlands
Titularis Norbert VAN MOERKERCKE
Referentie EGSBRZ02A01259
 
Trefwoorden
Frans, Vertalen, Tolken

Doelstellingen
Vert.: Korte, zakelijke teksten omzetten uit het Nederlands in het Frans en andersom binnen een bepaalde tijdslimiet. Zelfstandig en oordeelkundig gebruik maken van alle hulpmiddelen die ter beschikking staan.

Tolk: Een uiteenzetting verwoorden en samenvatten, vertrouwd geraken met het tolken uit het Frans in het Nederlands.
Eenvoudige gesprekken tolken waarbij het Frans bron en doeltaal kan zijn.

Leerinhoud
Vert.: Studie en toepassing van de basisprincipes van de vertaaltechniek.
Kennismaking met bron-en doelcontrasten bij vertalingen van informatieve en persuasieve teksten.
Vertaling van langere teksten met begeleiding van lector.

Tolk: Kennismaking met de verschillende tolktechnieken(gesprekstolken - consecutief en simultaan).
Oefeningen in specifieke vaardigheden zoals noteren en interpreteren, formuleren en samenvatten.

Begincompetenties
Leerinhouden van het eerste jaar.
Korte vertalingen kunnen maken.
Het kunnen gebruik maken van de basishulpmiddelen.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Vert.: een selectie van teksten en tekstfragmenten
Tolk: een selectie van uiteenzettingen, toespraken, debatten, gesprekken, discussies, teksten ed. of fragmenten ervan (audio-en video-opnames).

Studiekosten
Fotokopieën aan gangbare prijzen

Studiebegeleiding
Voortdurende opvolging door de lector

Onderwijsvormen
Vert.: individueel werk met behulp van de lector gevolgd door collectieve bespreking.
Feedback en suggesties voor verbetering

Tolk: tolkcellen - consecutief, ad hoc (= gesprekstolken) en simultaan vertalen (of synthetiseren) van eenvoudige uiteenzettingen, toespraken, interviews, gesprekken, discussies of fragmenten ervan. - Collectieve en individuele verbetering.

Evaluatievorm
Vert.: gequoteerde opdrachten en schriftelijk examen
Tolk: permanente evaluatie en mondeling examen (2dezittijd)

OP-leden
De Smet Marion, Flostroy Michel, Van Moerkercke Norbert