FRANS (INCLUSIEF SOCIO-ECONOMISCHE ASPECTEN)
 
Wordt gegeven in 2de jaar Secretariaatsbeheer optie zakelijk vertalen en tolken
2de jaar Secretariaatsbeheer optie zakelijk vertalen en tolken
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 25.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 150
Studiepunten [E] 6
Doceertaal Nederlands
Titularis Alfred DE WIT
Referentie EGSBRZ02A01257
 
Trefwoorden
Frans, socio-economisch

Doelstellingen
 1. De passieve en actieve kennis van de gesproken en geschreven Franse taal verruimen.
  Opbouwen van een algemene en economische woordenschat.
  Verwerven van beter inzicht in de verschillende taalregisters wat moet leiden tot spontaan zelfcorrigerend taalgedrag.
 2. Socio-economische aspecten van het Frans taalgebied benaderen.


Leerinhoud
 • Verder uitdiepen van de grammatica.
 • Analyse en uitwerking van complexe zinstructuren en communicatie-opdrachten.
 • Parafraseren, herstructureren en kritische lectuur van algemene en beroepsgerichte teksten.
 • Bespreking van artikels uit kranten en tijdschriften.
 • Socio-economische aspecten. Volgende items kunnen behandeld worden :
  La France: la superficie, le relief, le climat, la population, les institutions, la societé française, la culture et les loisirs, l'économie, l'histoire, la politique étrangère, la présence française dans le monde, les modes de vie, la protection sociale, les médias-Le Québec, la Wallonie enz...


Begincompetenties
Leerinhoud eerste jaar secretariaatsbeheer.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Cursusmateriaal samengesteld door de lectoren.
Eventueel handboek(en)
Moderne IT-middelen

Studiekosten
Fotokopieën tegen gangbare prijzen. Eventueel handboek

Studiebegeleiding
Monitoraat

Onderwijsvormen
1) taal: interactieve onderwijsvorm - de student zal zelf één of meerdere teksten individueel of in groepsverband voorbereiden en mondeling rapporteren voor de klasgroep. De grammatica wordt herhaald aan de hand van aangepaste software. Een reeks oefeningen wordt vastgelegd per maand; voorbereiding onontbeerlijk.
2) socio: interactieve onderwijsvorm - de student wordt aangespoord opzoekingen te doen via het Internet.


Evaluatievorm
Mondeling en/of schriftelijk examen, permanente evaluatie

OP-leden
D'Haenens Christine, De Wit Freddy, Mestdagh Luc