NEDERLANDS
 
Wordt gegeven in 2de jaar Secretariaatsbeheer optie zakelijk vertalen en tolken
2de jaar Secretariaatsbeheer optie zakelijk vertalen en tolken
Theorie [A] 15.0
Toepassingen [B] 10.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Johan VAN DEN NOORTGAETE
Referentie EGSBRZ02A01256
 
Trefwoorden
Nederlands

Doelstellingen
In het opleidingsonderdeel Nederlands maak je kennis met en train je schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden en sociale vaardigheden en attitudes die je in je eerste werkervaringen als gegradueerde van jouw optie kunt verwachten:
-        het efficiënt opzoeken van informatie
-        het analyseren van opgezochte informatie
-        het verwerken en het verstrekken van opgezochte informatie
-        het adequaat formuleren van schriftelijke boodschappen
-        het adequaat voeren van gesprekken
-        het adequaat verzorgen van een mondelinge presentatie
-        het adequaat deelnemen aan overleg
-        het oplossingsgericht en creatief werken
-        het dragen van verantwoordelijkheid (responsabilisering)
-        het leren werken in teamverband (teamspirit)
-        het aankweken van weerbaarheid (assertiviteit)
-        het leren werken onder tijdsdruk (timemanagement)
-        het organiseren en respecteren van afspraken (stiptheid)
-        het leggen van contacten (contactvaardigheid)
-        het zich inleven in anderen (empathie).

Leerinhoud
-        Geschreven en beluisterde communicatie analyseren, interpreteren, schematiseren en samenvatten.
-        Mondelinge communicatie: presentaties geven, deelnemen aan vergaderingen (met aandacht voor correcte uitspraak).
-        Schriftelijke communicatie: zakelijke correspondentie (brieven, faxen, e-mail), rapporteren en notuleren.
-        Correct taalgebruik en gepaste stijl.
-        Gebruik van de belangrijkste informatiebronnen en (ver)taalkundige hulpmiddelen.
-        Courante taal- en stijlfouten die voorkomen in vertalingen naar het Nederlands herkennen en verbeteren.

Begincompetenties
-        beheersen van de basisbegrippen uit de communicatietheorie
-        op de hoogte zijn van het reguliere verloop van een communicatieproces
-        over enige formuleervaardigheid beschikken
-        over voldoende sociale vaardigheden beschikken.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Syllabus
Naslagwerken bibliotheek + internetbronnen

Studiekosten
Ca. € 10

Studiebegeleiding
Het is inherent aan het systeem dat de studenten tijdens de uren begeleide zelfstudie hun problemen kunnen voorleggen.

Onderwijsvormen
Tijdens de contacturen: uiteenzetting, leergesprek, schriftelijke en mondelinge oefeningen.
Tijdens de uren begeleide zelfstudie: begeleiding van de studenten bij de opdrachten en projecten die ze in groep of individueel moeten uitvoeren.

Door de diverse opdrachten en projecten zijn de studenten actief met de leerstof bezig. De verworven inzichten worden omgezet in kennis en vaardighedendoor ze toe te passen in concrete situaties.

Evaluatievorm
Eerste examenperiode: schriftelijk examen (50 %) + permanente evaluatie (50 %)
Tweede examenperiode: schriftelijk (50 %) en mondeling (50 %) examen

OP-leden
Van Den Noortgaete Jo, Van Hoey Guido