SPAANS TAALPRAKTIJK
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Secretariaatsbeheer
1ste jaar Secretariaatsbeheer
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 50.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Doceertaal Nederlands
Titularis Sabine BOGAERT
Referentie EGSBRX01K14507
 
Trefwoorden
Spaans, praktijk

Doelstellingen
Spreekvaardigheid ontwikkelen: de student moet zich vlot kunnen uitdrukken en reageren in gesprekken van algemene aard.
De spreekvaardigheid wordt opgebouwd via luister- en spreekoefeningen in het talenpracticum.
De luistervaardigheid ontwikkelen via het beluisteren van authentieke taaldocumenten.
De schrijfvaardigheid ontwikkelen: de student moet een correcte synthese kunnen schrijven van de beluisterde documenten.

Leerinhoud
  1. Uitspraakoefeningen
  2. Beluisteren van modeloefeningen (reageren tijdens gesprekken,beantwoorden van vragen, mondelinge samenvatting van het gehoorde).
  3. Driloefeningen (inoefenen van belangrijke taalpatronen)
  4. Vertaaloefeningen.


Begincompetenties
Er is geen voorkennis vereist.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Como suena I + syllabus van de lector.

Studiekosten
Kopies aan de gangbare prijs.

Studiebegeleiding
Er is monitoraat voorzien.

Onderwijsvormen
Het beluisteren,uitvoeren en verbeteren van bovenvermelde oefeningen in het talenpracticum, met indien nodig ondersteunende uitleg.

Evaluatievorm
Jaarexamen/semestrieel en/of permanente evaluatie.

OP-leden
Bastiaens Selena, Bogaert Sabine